Betoni-ohjelmat

Uusia työkaluja suunnittelijoille!

by 60 SUUNNITTELUOHJE EC 2 OSAT 1-1 ja 1-2B

by 60 on nimensä mukaisesti EC 2:n suunnitteluohje. Ohjeen tarkoitus on helpottaa eurokoodi 2 käyttöä. by 60:stä löytyy suurin ja tarpeellisin osa EC 2:sta ja myös Suomen kansallisen liitteen mukaiset muutokset on otettu huomioon. Lisäksi siinä annetaan lisäohjeita ja suosituksia. Liitteenä ovat suorakulmaisten ja pyöreiden pilareiden yhteisvaikutusdiagrammit. Ohjeet julkaistaan nyt pdf-muodossa ja lähiajan korjaukset ja tarkennukset päivitetään automaattisesti.

160/600 € + alv (1/10 käyttäjää)

by 1030 MITOITUSOHJELMA

by 1030 on eurokoodiin liittyvä Matchcad pohjainen mitoitusohjelma. Sillä voidaan nopeasti tarkistaa halkeaman leveys ja rakenteen taipuma. Suomen alhaisen varmuustason takia käyttötilan jännitykset ovat korkeita ja tarkistus joudutaan yleensä tekemään. Ohjelmalla voidaan kuitenkin itsenäisesti laskea myös betonin kutistuma ja viruma, raudoituksen ankkurointi ja jännityshäviöt.

700/2000 € + alv (1/10 käyttäjää, sisältäen myös by 60 bittijulkaisun)

by 60 SUUNNITTELUOHJE EC 2 OSAT 1-1 ja 1-2 PUOLEEN HINTAAN OPETTAJILLE JA OPISKELIJOILLE

by 60 on nimensä mukaisesti EC 2:n suunnitteluohje. Ohjeen tarkoitus on helpottaa eurokoodi 2 käyttöä. by 60:stä löytyy suurin ja tarpeellisin osa EC 2:sta ja myös Suomen kansallisen liitteen mukaiset muutokset on otettu huomioon. Lisäksi siinä annetaan lisäohjeita ja suosituksia. Liitteenä ovat suorakulmaisten ja pyöreiden pilareiden yhteisvaikutusdiagrammit. Ohjeet on nyt julkaistu pdf-muodossa ja lähiajan korjaukset ja tarkennukset päivitetään automaattisesti.

80/300 € + alv (1/10 käyttäjää)

By 60 ja by 1030 tuotteita myy:

Econocap Group Econocap Software Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
Keskus: 09 2920 30 Fax : 09 2920 3100
www.econocap.com/

Allaolevat ohjelmat on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä niihin liittyvien julkaisujen kanssa. Julkaisuista löytyvät myös tarvittavat lisä- ja taustatiedot sekä rajoitukset.

BY 1020 KÄYTTÖIKÄ
Ohjelma laskee betonille käyttöiän karbonatisoitumisen tai pakkasenkeston suhteen. Sen avulla voidaan myös tarkistaa vesi-sementtisuhteen ja betonipeitteen arvot rasitusluokissa XS ja XD. Käyttöiän laskeminen perustuu Betoninormien by 50 liitteessä 4 esitettyyn menetelmään. Ohessa ohjelman esittelytiedosto. Tilaa tuote tästä.

BY 1021 BETONIRAKENTEIDEN KUIVUMINEN
Ohjelman avulla saadaan kuivumisaika-arviot yleisimmille sisätiloihin rajoittuville betonilattia- ja seinärakenteille. Tulokset ovat suuntaa-antavia ja tarkoitettu käytettäviksi rakennusaikataulun ja kuivatuksen suunnitteluun. Betonirakenteiden kuivumisen arviointi perustuu DI Tarja Merikallion kirjoittamaan kirjaan "Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi. Betonikeskus 2002". Ohessa ohjelman esittelytiedosto. Tilaa tuote tästä.

BY 1022 P- JA F-LUKU
Ohjelma laskee P- ja F-luvut betonin suhteitustietojen, sementtityypin ja seosaine­koostumuksen mukaan. P- ja F-lukujen laskeminen ja niihin liittyvät rajoitukset on esitetty Betoninormien by 50 kohdassa 4.1.1.5. Ohessa ohjelman esittelytiedosto. Tilaa tuote tästä.

BY 1023 ALKUVAIHEEN TUOTANTO
Ohjelma tarkastaa betonin valmistajan tuotannon vaatimuksenmukaisuuden alkuvaiheen tuotannon aikana. Alkuvaiheen tuotannon testit ja hyväksymisehdot on esitetty betoninormien by 50 kohdassa 6.3.2.2. Ohessa ohjelman esittelytiedosto. Tilaa tuote tästä.

BY 1024 BETONIPERHE
Ohjelma tarkastaa betonin valmistajan tuotannon vaatimuksenmukaisuuden jatkuvassa valmistuksessa. Betonin lujuuden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen betoniperheiden avulla perustuu Betoninormien by 50 kohtaan 6.3.2.4. Betoniperheiden muodostamisesta on esimerkkejä myös Betonitekniikan oppikirjan by 201 kohdassa 5.2.2. Ohessa ohjelman esittelytiedosto. Tilaa tuote tästä.

BY 1025 BETONIN SUHTEITUS
Ohjelma suhteittaa betonin käyttäen hyväksi uudistettua suhteitusnomogrammia. Nomogrammin uudistaminen tuli tarpeelliseksi uuden betoninormin by 50 myötä, koska kiviaineeseen imeytyvää vettä ei enää uusien määräysten mukaan lasketa osaksi betonin vesimäärää vaan osaksi kiviainetta. Samalla myös ohjelman tulostama betonin koostumuslomake on tältä osin päivitetty. Lisätietoja betonin suhteitukesta löytyy myös julkaisusta by 201 Betonitekniikan oppikirja. Ohessa ohjelman esittelytiedosto. Tilaa tuote tästä.

Betoniohjelmien tekoon ovat osallistuneet tekn. tri Risto Mannonen ja DI Klaus Söderlund, Suomen Betoniyhdistys r.y., tekn. tri Jouni Punkki ja tekn. yo. Ritva Saarinen, Parma Oy, Erkki Ruuska, Evianet Solutions Oy sekä Risto Leppänen.

HINNAT

Ohjelmien hinnat, sisältävät alv:n 23 %.

Tuote 1 käyttäjä Rajaton käyttäjämäärä (V-versio)
by 1020 Käyttöikä240 €720 €
by 1021 Betonirakenteiden kuivuminen150 €450 €
by 1022 P- ja F-luku90 €270 €
by 1023 Alkuvaiheen tuotanto70 €210 €
by 1024 Betoniperhe300 €900 €
by 1025 Betonin suhteitus300 €900 €

Oppilaitosten alennus -35 %.
Toimitus sähköisesti xls- ja/tai zip-muodossa.
Käyttöympäristö: Käyttöjärjestelmänä Windows XP ja ohjelmilla by1020 - by1024 lisäksi Microsoft Exel-taulukkolaskentaohjelma.
Jos tilatut ohjelmat halutaan toimitettavaksi CD:llä, peritään siitä 25 euron (sis. alv 23 %) toimitusmaksu.

Siirry tilauslomakkeeseen!