Betonilaborantti ja -mylläri 2020 materiaalit

BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRIKURSSIN MATERIAALIT LINKKEINÄ OHJELMASSA 

1. OSATENTIN TULOKSET


1. KURSSIJAKSO 07. - 09.01.2020, Technopolis Espoo

Tiistai 07.01.2020

08.30 – 09.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

09.00 – 09.15 KURSSIN AVAUS
Tekn. toht. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys ry

09.15 – 10.00 LABORATORIOTÖIDEN PERUSTEET TEOLLISUUDEN KANNALTA
Dipl.ins. Kim Johansson, Suomen Betoniyhdistys ry

10.15 – 11.30 TYÖTURVALLISUUS BETONIN VALMISTAMISEN JA KÄSITTELYN YHTEYDESSÄ
Arvi Hokkanen, Swerock Oy

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.15 RAKENNUSSEMENTIT
Sini Ruokonen, Finnsementti Oy

13.15 – 14.00 SEOSAINEET
Johanna Tikkanen

14.00 – 14.30 Päiväkahvi

14.30 – 15.30 LISÄAINEET
Johanna Tikkanen

15.30 – 16.00 VESI
Kim Johansson


Keskiviikko 08.01.2020

08.00 – 08.30 Aamukahvi

08.30 – 09.15 KIVIAINEKSET
Kim Johansson

09.15 – 10.00 BETONIN KOOSTUMUKSEN MÄÄRÄÄMINEN
• Suhteituksen periaatteet
Johanna Tikkanen

10.00 – 11.30 BETONIN KOOSTUMUKSEN MÄÄRÄÄMINEN
• Suhteituksen lähtötiedot
Johanna Tikkanen

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 14.00 SUHTEITUKSEN KULKU
Johanna Tikkanen

14.00 – 14.30 Päiväkahvi

14.30 – 16.30 Edellinen luento jatkuu


Torstai 09.01.2020

08.00 – 08.30 Aamukahvi

08.30 – 09.45 SUHTEITUSHARJOITUS
Johanna Tikkanen

10.00 – 10.30 SUHTEITUKSEN KORJAUS MITATUN NOTKEUDEN JA LUJUUDEN MUKAAN
Johanna Tikkanen

10.30 – 11.00 HUOKOSTUKSEN, NOTKISTUKSEN JA HIDASTUKSEN VAIKUTUS SUHTEITUKSEEN
Johanna Tikkanen

11.00 – 11.30 KOTITEHTÄVIEN ANTAMINEN
Lomakkeet:
Betonin koostumus
Betonin suhteitus

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.15 NUOREN JA KOVETTUNEEN BETONIN OMINAISUUDET
Kim Johansson

13.30 – 14.00 Edellinen luento jatkuu

14.00 – 14.30 Päiväkahvi

14.30 – 16.00 Edellinen luento jatkuu


2. KURSSIJAKSO 04.- 06.02.2020, Technopolis Espoo

Tiistai 04.02.2020

08.30 – 09.00 Aamukahvi

09.00 – 10.30 KOTITEHTÄVÄN TARKASTUS
Kotitehtävien ratkaisut alla

Kotitehtävä 1 ratkaisu
Kotitehtävä 2 ratkaisu
Kotitehtävä 3 ratkaisu
Kotitehtävä 3 ratkaisu 4
Kotitehtävä 4 ratkaisu

Betonin koostumus kotitehtävät ratkaisu
Kiviaineksen rakeisuuden määritys ratkaisu

Johanna Tikkanen

10.45 – 11.30 SEOSAINESUHTEITUS JA MURSKATUN KIVIAINEKSEN VAIKUTUS
Johanna Tikkanen
Suhteituksen rakeisuuskorjaukset
Huokoistuksen, notkistuksen jne. 

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.30 KOLMANNEN OSAPUOLEN VALVONTA BETONITEOLLISUUDESSA
Rak.mest. Katriina Tallbacka, Inspecta Sertifiointi Oy

13.30 – 14.00 BETONIPERHEET
• Perheen muodostaminen
• Näytteenotto
• Vaatimukset
• Valvontakorttimenettely, CUSUM
Johanna Tikkanen

14.00 – 14.30 Päiväkahvi

14.30 – 16.30 Edellinen luento jatkuu

Keskiviikko 05.02.2020

08.00 – 08.30 Aamukahvi

08.30 – 10.15 BETONIN SÄILYVYYSVAATIMUKSET
• Rasitusluokat
• Vauriomekanismit
• Koostumusvaatimukset
Kim Johansson

10.30– 11.30 BETONIN PAKKASENKESTÄVYYDEN OSOITTAMINEN
Kim Johansson

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.15 ERIKOISBETONIEN SUHTEITUKSIA
Kim Johansson

13.15 – 14.00 BETONIN LUJUUS JA TIHEYS
• Lujuuden määrittäminen
• Lieriö- / kuutiolujuus
• Koekappaleen tiheyden laskeminen
Kim Johansson

14.00 – 14.30 Päiväkahvi

14.45 – 16.00 Edellinen luento jatkuu + laskuharjoituksia.

Torstai 06.02.2020

08.00 – 08.30 Aamukahvi

08.30 – 09.45 KIV IAINEKSEN RAKEISUUDEN MÄÄRITTÄMINEN
Kiviaineksen rakeisuuden määritys ratkaisu
Johanna Tikkanen

10.00 – 11.30 SUHTEITUSHARJOITUKSET RYHMISSÄ

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 14.00 SUHTEITUSHARJOITUKSET RYHMISSÄ JATKUU…

14.00 – 14.30 Päiväkahvi

14.30 – 16.30 1. OSATENTTI
- suhteitus

3. KURSSIJAKSO
09. -10.03. Technopolis, Espoo (kurssipäivät)
11.03. VTT, Kemistintie 3, Otaniemi Espoo (laboratorioharjoitukset)
12.03. (lopputentti klo 13.00 – 16.00)

Maanantai 09.03.2020

08.30 - 09.00 Aamukahvi

09.00 - 10.00 1. OSATENTIN TULOKSET JA TEHTÄVÄN LÄPIKÄYNTI

10.15 - 11.00 BETONIN VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN
Johanna Tikkanen

11.00 - 11.30 BETONIPERHEET
Johanna Tikkanen

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.30 BETONIPERHEET
Johanna Tikkanen

13.30 – 14.00 BETONIPERHEHARJOITUKSET RYHMISSÄ

14.00 – 14.30 Päiväkahvi

14.45 – 15.30 BETONIN LUJUUDENKEHITYS
Kim Johansson

15.45 – 16.30 BETONITUOTTEIDEN MASSAN VALMISTUS
Tekn. lis. Mika Tulimaa, Rudus Oy

16.30 – 18.30 1. OSATENTIN (suhteitus) UUSINTAMAHDOLLISUUS

Tiistai 10.03.2020

08.00 – 08.30 Aamukahvi

08.30 – 09.15 TESTAUSMENETELMÄT
Johanna Tikkanen

09.30 – 10.15 Edellinen luento jatkuu

10.30 – 11.00 BETONIN OPTISET TUTKIMUSMENETELMÄT
Geologi Jarkko Klami, VTT Expert Services Oy

11.00 – 11.30 BETONIN LUJUUDENKEHITYKSEN ARVIOINTI
• Lämpötilatietojen hyväksikäyttö lujuuden arvioinnissa
Kim Johansson

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 13.15 ITSETIIVISTYVÄN BETONIN SUHTEITUS
Arvi Hokkanen

13.30 – 14.15 BETONIN VALINTA
Dipl.ins. Ari Mantila, Betoniteollisuus ry

14.15 – 14.45 Päiväkahvi

14.45 – 16.00 BETONIMASSAN VALMISTUS JA SIIRROT
Ari Mantila

Keskiviikko 11.03.2020 VTT, Otaniemi

08.00 Aamukahvi

BETONIMASSAKOKEET
• Massan valmistus
• Notkeuden määritys
• Ilmapitoisuus ja mittarin kalibrointi

Lounas

BETONIMASSAKOKEET
• Tiheys
• Tärytysraja
• Vedenerottuminen
• Koekappaleiden valmistus

Päiväkahvi

KIVIAINESKOKEET
• Humuskoe
• Lietekoe
• Rakeisuus
• Tiheys
• Vesipitoisuus
• Vedenimu

KOVETTUNEEN BETONIN TESTAUS
• Koekappaleiden tarkistus
• Puristuslujuus
• Vedenpitävyys
• Halkaisulujuus
• Taivutusvetolujuus
• Pakkasenkestävyys
• Kutistuminen

klo 15.00 Päivän päätös

Torstai 12.03.2020

08.00 – 08.30 Aamukahvi

08.30 – 10.00 EDELLISEN PÄIVÄN LABORATORIOTYÖT
Laboratoriotulosten läpikäynti

10.15 – 11.30 KURSSIN KESKEISTEN ASIOIDEN KERTAUS
Kurssilaisten toiveiden mukaisesti

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 15.30 KIRJALLINEN LOPPUTENTTI
• Tentin suorittamiseen voi käyttää max. 3 tuntia
• Tentissä saa olla mukana
- Betoninormit by 65
- taskulaskin
- kirjoitusvälineet
- eväät

KURSSI PÄÄTTYY!