Pätevyyden hakeminen

Toimenpiteet pätevyyden hakemiseksi niissä pätevyyksissä, joissa BY toimii sihteerijärjestönä:

  • Käy FISE:n sivuilla www.fise.fi tutustumassa hakemasi pätevyyden vaatimuksiin.
  • Hae FISE:n sivuilta hakukaavake haluamaasi pätevyyttä varten.
  • Täytä kaavake huolellisesti ja liitä mukaan kaikki pyydetyt lisädokumentit.
  • Toimita hakemus sihteerijärjestölle, joka toimittaa hakemuksesi ko. pätevyyden arviointilautakunnalle
  • Pätevyyden arviointilautakunta tekee päätöksen pätevyyden toteamisesta tai toteamatta jättämisestä
  • Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle ja pätevyys kirjataan FISE:n pätevyysrekisteriin.

Jos hakija on tyytymätön päätökseen, voi päätöksestä tehdä valituksen FISE:n sivuilta löytvää menettelytapaa käyttäen.

FISE laskuttaa pätevyydestä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun.

Paperimutoista todistusta pätevyydestä FISE ei enää toimita.