Pätevyydet

Yleistä

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä  on hankkeen vaativuus huomioiden riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö. Rakennuslupaviranomaisten tehtävänä taas on varmistaa kaikkien toimijoiden kelpoisuus kyseessä olevaan tehtävään. Tämä tarkoittaa kaikilla hankkeen suunnittelijoilla, valvojilla ja työnjohtajilla on projektin laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä pätevyys.

FISE jatkaa lakisääteisiä pätevyyksiä

Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat esitetään laissa ja niiden määräytyminen sekä kelpoisuusvaatimukset esitetään asetuksissa ja niitä täydentävissä ohjeissa.

FISEn pätevyysjärjestelmä on osoittanut toimivuutensa hankkeiden monimutkaistuessa ja alan kansainvälistyessä. Tässä kohtaa on luontevaa kehittää järjestelmää entistä kattavammaksi ja paremmin alaa palvelevaksi.

Pätevyyden toteaminen

Hyvä oman pätevyyden todentamiskanava on FISE Oy, jonka toteamat suunnittelija-, työnjohto- ym. pätevyydet  ovat laajalti tunnustettuja ja hyväksyttyjä.

2002 perustettu Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet  ylläpitää puolueetonta, luotettavaa ja julkista valtakunnallista rekisteriä päteviksi todetuista henkilöistä. Pätevyyksien toteamisen hoitavat FISE Oy:n nimeämät pätevyyksien arviointilautakunnat. Eri pätevyyksille on sihteerijärjestöt, jotka hoitavat pätevyyksien toteamisen käytännön työt. FISE Oy vastaa pätevyydentoteamisjärjestelmästä kokonaisuudessaan.

BY toimii sihteerijärjestönä seuraavien pätevyyksien toteamisessa:

 • Betonirakenteiden kuntotutkija, betonirakennukset
 • Betonirakenteiden kuntotutkija, betonisillat
 • Betonirakenteiden korjaussuunnittelija, betonirakennukset
 • Betonirakenteiden korjaussuunnittelija, betonisillat
 • Valmisbetonityönjohtaja
 • Betonielementtien asennustyönjohtaja
 • Betonijulkisivutyönjohtaja
 • Betonilattiatyönjohtaja
 • Betonilattiapinnoitustyönjohtaja
 • Betonilaborantti
 • Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja


Muiden pätevyyksien sihteerijärjestöinä toimivat muut alan järjestöt.

Ajantasaiset pätevyystiedot ja vaatimukset

Ajantasaiset tiedot löydät FISEn sivuilta http://www.fise.fi

Tiedot pätevistä henkilöistä sekä pätevyyden hakemisesta löytyvät FISE:n pätevyyspalvelusta https://www.patevyyspalvelu.fi/.

Rakennuttajat, työnantajat, rakennushankkeeseen ryhtyvät ja rakennustarkastajat löytävät pätevyysrekisteristä helposti päteviä alan ammattilaisia. Päteväksi todettu henkilöstö on myös yrityksille hyvä kilpailuvaltti.

Pätevyysvaatimukset  pohjautuvat pääosin määräyksiin, mutta on myös vapaaehtoisia pätevyysjärjestelmään kuuluvien lautakuntien määrittelemiä ja FISE Oy:n vahvistamia pätevyyksiä.