BY -käyttöselosteet

Varmennettuja käyttöselosteita ei ole enää voinut 1.7.2013 jälkeen myöntää, eikä muuttaa. Lainsäädäntö ja määräykset muuttuivat tulloin. Tuolloin voimassaolleet varmennetut käyttöselosteet ovat kuitenkin voimassa voimassaoloaikansa loppuun asti, ellei niille tule voimaan CE -merkintään johtavaa harmonisoitua tuotestandardia, jonka siirtymäaika on päättynyt.

Joillakin rakennustuotteille varmennettujen käyttöselosteiden voimassaoloaika on umpeutunut, eikä niille ole vielä voitu myöntää uutta kansallista tuotehyväksyntää (tyyppihyväksyntä tai varmennustodistus). Suomen Betoniyhdistys ry voi myöntää tällaisille tuotteille epävirallisen BY -käyttöselosteen. BY -käyttöselosteiden voimassaoloaika on pääsääntöisesti 3 vuotta, ellei sitä ennen tule mahdolliseksi saada ko. tuotteelle kansallista tuotehyväksyntää. BY - käyttöselosteella ei ole samaa viranomaishyväksyntää kuin varmennetulla käyttöselosteella tai tulevaisuudessa varmennustodistuksella, mutta myöntämiskriteerit ovat hyvin pitkälle samat ja varmuustaso näillä osilla on sama.

BY - käyttöselostetta ei myönnetä tuotteelle, jolle voi samalle ominaisuudelle saada tyyppihyväksynnän tai varmennustodistuksen.

BY -käyttöselosteiden käsittelyhinnat sovitaan tapauskohtaisesti ja maksu riippuu tehtävän käsittelytyön laajuudesta.

BY -käyttöselosteiden myöntämisperusteet

BY -käyttöselosteille käytetään samoja myöntämiskriteerejä kuin on käytetty myönnettäessä varmennettuja käyttöselosteita ko. tuotteelle tai jos on tiedossa tulevat arviointiperusteet ko. tuotteelle myönnettävälle varmennustodistukselle, käytetään niitä.

Tuoteryhmät joille BY -käyttöseloste voidaan myöntää

Suomen Betoniyhdistys ry myöntää BY -käyttöselosteita vain niille tuoteryhmille, joille yhdistyksellä on ollut oikeus myöntää varmennettuja käyttöselosteita.

Tiedustelut BY -käyttöselosteista

  • Metalliosien BY -käyttöselosteita koskevia asioita hoitavat Kim Johansson, p. 050 550 6556.
  • Lisäaineiden, erikoislaastien, saumausmassojen sekä korjausmateriaalien BY -käyttöselosteita koskevia asioita hoitaa 
    Johanna Tikkanen, p. 040 5181641
  • Jänneteräksiä, jännemenetelmiä, erikoisjatkoksia ja teräskuituja koskevia asioita hoitaa Kim Johansson, p. 050 550 6556.

BY - Käyttöselosteiden luettelot ja tilaus

Käyttöselosteet ovat ilmaisia käyttöselosteiden haltijoille ja yhteisöjäsenille, muilta tilaajilta peritään käsittelymaksuna 25 € ja 0,60 €/sivu.
Tilaukset suoraan jaoston sihteerille, Kim Johanssonille tai Johanna Tikkaselle.

Ohessa on linkki voimassaolevien BY -käyttöselosteiden luetteloon:

BY-käyttöselosteluettelo (päivitetty 1.7.2021)

Poistettujen BY-Käyttöselosteiden luettelo

 Käyttöselostelomake 5B-EC2 Kuormia siirtävät teräsosat