Rahastot

Suomen Betoniyhdistys ry hallinnoi Kerttu ja Jukka Vuorisen Suomen Betoniyhdistykselle testamenttaamasta omaisuudesta muodostettua rahastoa.

Rahastosta voidaan myöntää apurahoja hakemusten perusteella. Apurahojen myöntämisestä päättää rahaston hoitokunta. Apurahoja on pääsääntöisesti myönnetty perusopintojen jälkeiseen tutkimukseen.

Hoitokunta

Vuoristen rahaston hoitokunnassa toimivat TkT Anna Kronlöf, TkT Jouni Punkki ja prof. Matti Pentti.
Rahaston sihteerinä toimii Betoniyhdistyksen toimitusjohtaja TkT Tarja Merikallio.

Hakuohjeet

Hakemuksia voi rahaston hoitokunnalle jättää osoitteella: Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto, c/o Suomen Betoniyhdistys ry, PL 381 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki. Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse Tarja Merikalliolle 

Hakemuksessa tulee esim. matka-apurahaa, esitelmämatkaa tai kongressiin osallistumista varten apurahaa haettaessa eritellä euromääräisesti, mitä kustannuksia kattamaan apurahaa haetaan.
Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa.

Rahaston säännöistä selviävät apurahojen myöntämisperusteet yksityiskohtaisesti.

Säännöt

Rahasto on perustettu 1.1.1993 Kerttu ja Jukka Vuorisen Suomen Betoniyhdistys ry:lle testamenttaamasta omaisuudesta.
Suomen Betoniyhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä säännöt 6.9.2010.

1. Rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää betoniteknologian alaan kuuluvaa tutkimustoimintaa siten, että sen varoista jaetaan matka- ja tutkimusapurahoja hakemusten perusteella. Rahasto kuuluu Suomen Betoniyhdistykseen. Sen nimen tulee näkyä Suomen Betoniyhdistyksen taseessa.

2. Rahaston varat edustavat 22 % osuutta Suomen Betoniyhdistyksen sijoitus- ja rahoitusvarallisuudesta. Rahaston varojen sijoittamisesta päättää Suomen Betoniyhdistyksen hallitus. Hallitus vastaa siitä, että rahaston pääoman arvo säilyy mahdollisimman hyvin.

3. Suomen Betoniyhdistyksen hallitus nimittää rahastolle kolmijäsenisen hoitokunnan. Hoitokunnan jäsenten tulee olla perehtyneitä betoniteknologiaan ja tutkimustyöhön. Hoitokunnan sihteerinä toimii Suomen Betoniyhdistyksen toimitusjohtaja.

4. Hoitokunnan tehtävänä on apurahojen haettavaksi julistaminen, saapuneiden hakemusten käsittely ja apurahojen myöntäminen. Hoitokunnan tehtävänä on myös valvoa, että apurahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja sääntöjen määräämällä tavalla. Hoitokunta voi myöntää apurahoina rahaston pääoman nettotuoton joko kokonaan tai osittain niin, että rahaston pääoma säilyy. Hoitokunta voi esittää apurahaan liittyviä ehtoja, kuten velvollisuuden tiedottaa tuloksista hoitokunnan osoittamissa betonialan julkaisuissa. Hoitokunnan päätökset kirjataan Suomen Betoniyhdistyksen hallituksen pöytäkirjoihin.

5. Hoitokunnalle ei makseta kokouspalkkioita. Kohtuulliset matkakulut hoitokunnan kokouksiin korvataan matkalaskua vastaan.

6. Apurahojen hakijoista Suomen Betoniyhdistyksen henkilöjäsenet asetetaan etusijalle. Tutkimusapurahat ovat henkilökohtaisia.

7. Hoitokunnalla on oikeus vastaanottaa rahastoon lahjoituksia sekä muullakin tavalla kartuttaa rahaston varoja.

8. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa Suomen Betoniyhdistyksen hallituksen päätöksellä. Rahaston purkamisessa noudatetaan Suomen Betoniyhdistyksen purkamisesta annettuja sääntöjä


BETONIALAN KIITETTÄVILLE OPINNÄYTETÖILLE 1000 EURON APURAHA

Suomen Betoniyhdistys ry palkitsee kiitettävän arvosanan saaneita betonialan diplomitöitä ja AMK-tason opinnäytetöitä 1000 € suuruisella apurahalla. Opinnäytetyön tulee liittyä betonin materiaali- tai valmistustekniikkaan, betonirakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen tai korjaamiseen.

Palkintoapurahat maksetaan seuraavan kerran 2019 Betonitutkimusseminaarissa, jolloin palkittavina ovat 1.1.- 31.7.2019 kiitettävin arvosanoin valmistuneet opinnäytetyöt. Kyseisten töiden ohjaajien tulee toimittaa hakemukset Betoniyhdistykseen 30.9.2019 mennessä.

Jatkossa arviointijaksona on lukuvuosi (elokuun alusta seuraavan vuoden heinäkuuhun) ja edellisen lukuvuoden aikana kiitettävin arvosanoin valmistuneet opinnäytetyöt palkitaan vuosittain Betonipäivillä tai Betonitutkimusseminaarissa. Työn ohjaajan tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus Betoniyhdistykseen syyskuun loppuun mennessä.

Apurahat maksetaan opinnäytetyön tekijälle Betoniyhdistyksen hallinnoimasta Kerttu ja Jukka Vuorisen rahastosta. Päätöksen apurahan maksusta tekee rahaston hoitokunta.

Palkintoapurahahakemukset tulee toimittaa syyskuun 2019 loppuun mennessä sähköpostilla osoitteeseen Tarja Merikalliolle.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

·työn tekijä ja oppilaitos
·työn otsikko ja aihe
·työn ohjaaja
·työn arvioinnin perustelut lyhyesti
·viite, mistä työ löytyy sähköisesti tai mikäli sähköistä versiota ei ole saatavilla työn paperinen versio postitse.