Rahastot

Suomen Betoniyhdistys ry hallinnoi Kerttu ja Jukka Vuorisen Suomen Betoniyhdistykselle testamenttaamasta omaisuudesta muodostettua rahastoa.

Rahastosta voidaan myöntää apurahoja hakemusten perusteella. Apurahojen myöntämisestä päättää rahaston hoitokunta. Apurahoja on pääsääntöisesti myönnetty perusopintojen jälkeiseen tutkimukseen.

Hoitokunta

Vuoristen rahaston hoitokunnassa toimivat TkT Anna Kronlöf, TkT Jouni Punkki ja prof. Matti Pentti.
Rahaston sihteerinä toimii Betoniyhdistyksen toimitusjohtaja TkT Tarja Merikallio.

Hakuohjeet

Hakemuksia voi rahaston hoitokunnalle jättää osoitteella: Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto, c/o Suomen Betoniyhdistys r.y., PL 381 (Unioninkatu 14), 00131 Helsinki. Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse Tarja Merikalliolle 

Hakemuksessa tulee esim. matka-apurahaa, esitelmämatkaa tai kongressiin osallistumista varten apurahaa haettaessa eritellä euromääräisesti, mitä kustannuksia kattamaan apurahaa haetaan.
Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa.

Rahaston säännöistä selviävät apurahojen myöntämisperusteet yksityiskohtaisesti.

Säännöt

Rahasto on perustettu 1.1.1993 Kerttu ja Jukka Vuorisen Suomen Betoniyhdistys ry:lle testamenttaamasta omaisuudesta.
Suomen Betoniyhdistyksen hallitus on vahvistanut nämä säännöt 6.9.2010.

1. Rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää betoniteknologian alaan kuuluvaa tutkimustoimintaa siten, että sen varoista jaetaan matka- ja tutkimusapurahoja hakemusten perusteella. Rahasto kuuluu Suomen Betoniyhdistykseen. Sen nimen tulee näkyä Suomen Betoniyhdistyksen taseessa.

2. Rahaston varat edustavat 22 % osuutta Suomen Betoniyhdistyksen sijoitus- ja rahoitusvarallisuudesta. Rahaston varojen sijoittamisesta päättää Suomen Betoniyhdistyksen hallitus. Hallitus vastaa siitä, että rahaston pääoman arvo säilyy mahdollisimman hyvin.

3. Suomen Betoniyhdistyksen hallitus nimittää rahastolle kolmijäsenisen hoitokunnan. Hoitokunnan jäsenten tulee olla perehtyneitä betoniteknologiaan ja tutkimustyöhön. Hoitokunnan sihteerinä toimii Suomen Betoniyhdistyksen toimitusjohtaja.

4. Hoitokunnan tehtävänä on apurahojen haettavaksi julistaminen, saapuneiden hakemusten käsittely ja apurahojen myöntäminen. Hoitokunnan tehtävänä on myös valvoa, että apurahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja sääntöjen määräämällä tavalla. Hoitokunta voi myöntää apurahoina rahaston pääoman nettotuoton joko kokonaan tai osittain niin, että rahaston pääoma säilyy. Hoitokunta voi esittää apurahaan liittyviä ehtoja, kuten velvollisuuden tiedottaa tuloksista hoitokunnan osoittamissa betonialan julkaisuissa. Hoitokunnan päätökset kirjataan Suomen Betoniyhdistyksen hallituksen pöytäkirjoihin.

5. Hoitokunnalle ei makseta kokouspalkkioita. Kohtuulliset matkakulut hoitokunnan kokouksiin korvataan matkalaskua vastaan.

6. Apurahojen hakijoista Suomen Betoniyhdistyksen henkilöjäsenet asetetaan etusijalle. Tutkimusapurahat ovat henkilökohtaisia.

7. Hoitokunnalla on oikeus vastaanottaa rahastoon lahjoituksia sekä muullakin tavalla kartuttaa rahaston varoja.

8. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa Suomen Betoniyhdistyksen hallituksen päätöksellä. Rahaston purkamisessa noudatetaan Suomen Betoniyhdistyksen purkamisesta annettuja sääntöjä