Vanhentuneet Betoninormikortit

RakMK B4 mukaiset, ei voi käyttää eurokoodi mitoituksessa.

Betoninormikortti 2 (hitsatut poikittaistangot)      

Betoninormikortti 3 (pilarilaatan lävistyskapasiteetin kasvattaminen käyttäen korkeampilujuuksista betonia valusaumaverkolla rajatulla alueella pilarin kohdalla)

Betoninormikortti 4 (halkeilun rajoittaminen verkkoraudoituksella)

Betoninormikortti 5 (yliraudoituksen käyttö jännebetonirakenteissa)

Betoninormikortti 6 (laatan teräksisen lävistysvahvikkeen mitoitus)

Betoninormikortti 7 (eräs tapa käyttää lineaarista elementtimenetelmää halkeilevien teräsbetonirakenteiden rajatilamitoituksessa)

Betoninormikortti 8 (pystyrakenteiden vinoudesta aiheutuva lisävaakavoima)

Betoninormikortti 9 (A700HW teräslaadun käyttö teräsbetonisissa normaalipaaluissa)

Betoninormikortti 10 (teräsbetoni- ja liittopalkkien mitoitusmenetelmä)

Betoninormikortti 11 (pilarin ja palkin välisen liitoksen vaakavoima kerrospilarirungossa)

Betoninormikortti 12 (pulttiliitoksen suunnittelu korkealujuusbetonirakenteessa)

Betoninormikortti 13 (kuorilaattarakenteisen pysäköintitalon ympäristöluokitus)

Betoninormikortti 14 (märkämenetelmällä ruiskuvalettu teräsbetoninen elementtipilari)

Betoninormikortti 15 (maanvaraisten anturoiden mitoitusmenetelmä)

Betoninormikortti 16 (teräsbetoni- ja liittolaattojen mitoitusmenetelmä)

Betoninormikortti 19 (Ruostumattomien radoitteiden käyttö kantavissa teräsbetonirakenteissa)

Betoninormikortti 20 (teräs- ja betoniliittopilarin mitoitus 2. kertaluvun teorialla)

Betoninormikortti 21 (teräsohutlevy-betonilaatan taivutusjäykkyyden laskentaohje)

Betoninormikortti 22 (mastopilarin mitoitusmenetelmä)

Betoninormikortti 23 (Liitosten mitoitus onnettomuuskuormille)

Betoninormikortti 24 (tartunnattomilla jännittelillä jännitetty lievästi kloridirasitettu pysäköintitalo)

Betoninormikortti 25 (sähköputket ontelolaattasaumoissa ja sauman mitoitus)

Betoninormikortti 26 (kerroksellisen elementtiseinän ulkokuori)

Betoninormikortti 27 (raskaasti kuormitettujen kantavien seinien ja ontelolaattojen muodostama liitos)

Betoninormikortti 28 (ruutuelementin PASI-vaijerilenkkisidonta)


Käytöstä poistetut betoninormikortit

Betoninormikortti 17 (imubetonoidun puristetun teräsbetonilaatan säilyvyysvaatimukset)
Betoninormikortti 18 (palkkiin tuetun ontelolaataston suunnittelu ja mitoitusmerkki)
Betoninormikortti 23 (liitosten mitoitus onnettomuuskuormille)
Betoninormikortti 27 (raskaasti kuormitettujen kantavien seinien ja ontelolaattojen muodostama liitos)