Koulutustilaisuudet

Betoniyhdistyksen koulutustilaisuudet

Betoniyhdistys järjestää vuosittain erilaisia koulutuksia alan ammattilaisille ja asiasta kiinnostuneille. Koulutuksia järjestetään mm. betonityönjohtajille, erityistyönjohtajille, suunnittelijoille, mylläreille, betonin tekijöille ja betonialalla työskenteleville asiantuntijoille.

Useat Betoniyhdistyksen koulutukset ovat FISE -pätevyyteen johtavia koulutuksia. FISE-pätevyys on osoitus ammattiosaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Lue lisää FISE -pätevyyksistä täältä »

Osa tulevista koulutuksista järjestetään myös etäopetuksena. 

BETONIN PERUSKURSSI

Kurssi on tarkoitettu betoni- ja rakennusalalla työskenteleville henkilöille, jotka kaipaavat tietoa betonin perusominaisuuksista, käyttökohteista. Kurssilla käydään läpi betonin osa-aineet, ominaisuudet, valmistus ja eri käyttökohteissa huomioitavat seikat. Kurssi ei edellytä rakennusalan tuntemusta ja sopii myös esimerkiksi asiakaspalvelussa tai myynnissä työnkenteleville henkilöille.

BETONIMATEMATIIKKAA

Kurssilla keskitytään virkistämään muistia peruskoulumatematiikassa betoniteknisin esimerkein. Kurssilla lasketaan perusluontoisia tehtäviä mm. prosenttilaskuista, yksikönmuunnoksista (kilot grammoiksi ja megapascalit kilopascaleiksi) sekä muistutetaan mieliin miten esimerkiksi pinta-alat ja tiheys lasketaan. Kurssi sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka ovat osallistumassa Betonilaborantti ja -mylläri pätevöitymiskurssille, mutta kaipaavat peruslaskutoimituksiin laskurutiinia.

BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI KURSSI

Kurssin tavoitteena on, että kurssin ja lopputentin hyväksytysti suoritettuaan henkilöllä on Inspecta Sertifiointi Oy:n ohjeiden edellyttämät tiedot ja taidot. Kurssi sisältää pätevyyslautakunnan asettamat tiedolliset vaatimukset FISE-pätevyyden saamiseksi. Pätevyyden saaminen edellyttää lisäksi yhden vuoden työkokemusta.


BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI PÄIVITYSKURSSI

Kurssi on tarkoitettu betonilaborantti ja -myllärikurssin käyneille pätevyyden uusimiseksi. Kurssilla käydään läpi mm. betonirakentamisen vaatimusten viimeaikaiset ja tulevat muutokset sekä betonilaborantin tärkeimmät tehtävät.

BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 

Kohderyhmät:
Betonirakenteiden korjaaminen kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat hakea
• betonirakennusten (talorakenteet) kuntotutkijan
• betonisten infrarakenteiden (sillat ym.) kuntotutkijan
• betonirakennusten (talorakenteet) vaativan luokan korjaussuunnittelijan (materiaalitekninen korjaus)
• betonisiltojen (infrarakenteet) vaativan luokan korjaussuunnittelijan (materiaalitekninen korjaus) tai
• betonirakenteiden korjaustyönjohtajan pätevyyttä
• tai muuten täydentää betonirakenteiden kuntotutkimukseen ja korjaamiseen liittyvää osaamistaan.

Suosituksena on, että kurssiin osallistuvilla henkilöillä on aikaisempaa kokemusta betonirakenteiden kuntotutkimuksista tai korjaamisesta.

BETONIELEMENTTIEN ASENNUSTYÖNJOHTAJA

Kurssi soveltuu elementtiasennustyössä oleville ja/tai työn aloittaneille. Kurssi sisältää FISE -pätevyyden hankkimiseksi tarvittavat asiat, mutta kurssille osallistuminen ei edellytä pätevyyden saamiseksi edellytettyä peruskoulutusta.

BETONITYÖNJOHTAJIEN PÄTEVÖITYSKOULUTUS

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti betonityönjohtajille sekä betoniteollisuuden valmistus- ja käyttöpäälliköille sekä työnjohtajille. Koulutusohjelmassa omaksutaan luentojen, harjoitusten ja itseopiskelun avulla betonirakenteista vastaavan työnjohtajan pätevyyden edellyttämät asiat. Koulutukseen osallistuneet ja tentistä suoriutuneet voivat hakea Fise -pätevyyttä, mutta koulutukseen voivat osallistua myös henkilöt, jotka tarvitsevat työssään laaja-alaista tietoa betonirakentamisesta.

BETONITYÖNJOHTAJIEN PÄIVITYSKOULUTUS

Kurssi on tarkoitettu betonityönjohtajan ja valmisbetonityönjohtajan koulutuksen käyneille sekä betoniteollisuuden valmistus- ja käyttöpäälliköille sekä työnjohtajille. Tilaisuus on avoin kaikille betonirakentamisesta kiinnostuneille, jotka haluavat päivittää tietonsa.


BETONILATTIA- JA BETONILATTIAPINNOITUSTYÖNJOHTAJA

Kurssi sisältää betonilattiatyönjohtajan ja betonilattiapinnoitustyönjohtajan FISE-pätevyyden saamisen edellytyksenä olevat betonilattioiden valmistukseen liittyvät tiedolliset asiat, joiden omaksuminen tarkistetaan kirjallisessa lopputentissä. Tentin hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen, joka liitetään betonilattiatyönjohtajan ja/tai betonilattiapinnoitustyönjohtajan FISE -pätevyyshakemukseen. Kurssi soveltuu Betonilattiatyönjohtajille, betonilattiapinnoitustyönjohtajille, rakennuttajille, työpäälliköille, betoni- ja raudoitustyönjohtajille, työmaamestareille ja vastaaville mestareille. Kurssia suositellaan myös suunnittelijoille ja valvojille betonilattioihin liittyvän uusimman tiedon hankkimiseksi.

JÄNNEBETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUKOULUTUS

Kurssin tarkoituksena on antaa osallistujille syvempi käsitys jännitettyjen betonirakenteiden suunnittelusta. Kurssilla käydään läpi esi- ja jälkijännitettyjen rakenteiden suunnittelun periaatteet eri rajatiloissa. Lisäksi kurssilla perehdytään jännebetonirakenteiden eri yksityiskohtiin kuten häviöt, laskentaohjelmat, ankkurialueiden detaljointi, kuormien tasapainotuksen periaatteet sekä valmistustekniikka. Kurssin käytyään opiskelijoiden odotetaan osaavan tehdä kattava vertailulaskelma annetulle jännebetonisuunnitelmalle sekä tehdä yksinkertaisten jännebetonirakenteiden suunnittelutehtäviä.

Koulutus on tarkoitettu niille suunnittelijoille, joilla ei ole jännebetonirakenteiden koulutusta. Koulutus on FISE:n hyväksymä ja vastaa kolmea opintopistettä.

TALVIBETONOINTI

Puolen päivän mittaisella talvibetonointikurssilla käydään läpi talvirakentamisen asettamia haasteita betonoinnille.
Lisäksi käsitellään asuin- ja liike-rakennuksen paikalla valettavia rakenteiden, sekä betonielementtien juotoksien valamista kylmissä olosuhteissa.

Kurssi on tarkoitettu rakennusyritysten tuotanto- ja työnjohtotehtävissä työskenteleville henkilöille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.Järjestämme myös yrityksille räätälöityjä kursseja ja tilaisuuksia, kysy lisää!

Lisätiedot:

Anu Kurkela, anu.kurkela@betoniyhdistys.fi tai 0400 228414