Pätevyyden hakeminen

Toimenpiteet pätevyyden hakemiseksi niissä pätevyyksissä, joissa BY toimii sihteerijärjestönä:

Käy FISE:n sivuilla https.fise.fi tutustumassa hakemasi pätevyyden vaatimuksiin.

Pätevyyttä haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella hakulomakkeella. Pätevyys todetaan aina 7 vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys uusitaan kevennetyllä hakumenettelyllä. Pätevyyden haku tapahtuu kaikkien pätevyyksien osalta sähköisesti osoitteessa www.patevyyspalvelu.fi . Palvelu edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Täytä kaavake huolellisesti ja liitä mukaan kaikki pyydetyt lisädokumentit. Hakemusten tulee olla perillä sihteerijärjestöissä viimeistään kaksi viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta.

Pätevyyslautakuntien kokouksissa käsitellään sihteerijärjestöille saapuneet hakemukset ja tehdään niitä koskevat päätökset pätevyyksistä. Päätökset pohjautuvat pätevyysvaatimuksiin ja hakuprosessin aikana kerättyyn kirjalliseen informaatioon, ja ne tehdään FISEn oikeudenmukaisuus- ja puolueettomuusperiaatteita noudattaen. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle ja pätevyys kirjataan FISE:n pätevyysrekisteriin. Pätevyyslautakuntien toteamat pätevyydet astuvat voimaan lautakunnan päätöspäivänä ja todetut pätevyydet viedään FISEn pätevyysrekisteriin kahden viikon sisällä päätöspäivästä.

Jos hakija on tyytymätön päätökseen, voi päätöksestä tehdä valituksen FISE:n sivuilta löytvää menettelytapaa käyttäen.

FISE laskuttaa pätevyydestä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun.

Paperimuotoista todistusta pätevyydestä FISE ei enää toimita. Kaikki voimassa olevat pätevyydet ovat nähtävissä Fisen pätevyysrekisterissä osoitteessa www.patevyyspalvelu.fi