BY -käyttöselosteet

Varmennettuja käyttöselosteita ei ole enää voinut 1.7.2013 jälkeen myöntää, vaan vapaaehtoinen varmennustodistus on korvannut aikasemmat varmennetut käyttöselosteet. Varmennustodistuksia voi myöntää ympäristöministeriön akkreditoima hyväksymä toimielin, kuten BY. Varmennustodistukset myönnetään ympäristöministeriön sivuilla julkaistujen notifioitujen arviointiperusteiden perusteella.   

Rakennustuotteet, joille ei voida myöntää varmennustodistusta tai tyyppihyväksyntää, kelpoisuus voidaan osoittaa rakennuspaikkakohtaisesti. Suomen Betoniyhdistys ry voi myöntää tällaisille tuotteille epävirallisen BY -käyttöselosteen. BY -käyttöselosteiden voimassaoloaika on pääsääntöisesti 5 vuotta, ellei sitä ennen tule mahdolliseksi saada ko. tuotteelle kansallista tuotehyväksyntää. BY - käyttöselosteella ei ole samaa viranomaishyväksyntää kuin varmennetulla käyttöselosteella tai tulevaisuudessa varmennustodistuksella, mutta myöntämiskriteerit ovat hyvin pitkälle samat ja varmuustaso näillä osilla on sama. Epävirallinen BY-käyttöseloste toimii rakennuspaikkakohtaisen tuotehyväksynnän vaatimukset täyttävänä ennakkoselvityksenä. 

BY - käyttöselostetta ei myönnetä tuotteelle, jolle voi samalle ominaisuudelle saada tyyppihyväksynnän tai varmennustodistuksen.

BY -käyttöselosteiden käsittelyhinnat sovitaan tapauskohtaisesti ja maksu riippuu tehtävän käsittelytyön laajuudesta.

BY -käyttöselosteiden myöntämisperusteet

BY -käyttöselosteille käytetään samoja myöntämiskriteerejä kuin on käytetty myönnettäessä varmennettuja käyttöselosteita ko. tuotteelle tai jos on tiedossa tulevat arviointiperusteet ko. tuotteelle myönnettävälle varmennustodistukselle, käytetään niitä.

Tuoteryhmät joille BY -käyttöseloste voidaan myöntää

Suomen Betoniyhdistys ry myöntää BY -käyttöselosteita vain niille tuoteryhmille, joille yhdistyksellä on ollut oikeus myöntää varmennettuja käyttöselosteita.

Tiedustelut BY -käyttöselosteista

  • Kuormia siirtävien metalliosien BY -käyttöselosteita koskevia asioita hoitavat Kim Johansson, p. 050 550 6556.
  • Lisäaineiden, erikoislaastien, saumausmassojen sekä korjausmateriaalien BY -käyttöselosteita koskevia asioita hoitaa 
    Johanna Tikkanen, p. 040 5181641
  • Betoniterästen mekaanisten erikoisjatkoksien varmennustodistuksia koskevia asioita hoitaa Kim Johansson, p. 050 550 6556.
  • Kantavien muurauskappaleista ja laastista tai betonista koostuvat palkkien varmennustodistuksia koskevia asioita hoitaa Kim Johansson.

BY - Käyttöselosteiden luettelot ja tilaus

Käyttöselosteet ovat ilmaisia. Tilaukset suoraan jaoston sihteerille, Kim Johanssonille tai Johanna Tikkaselle.

Ohessa on linkki voimassaolevien BY -käyttöselosteiden luetteloon:

BY-käyttöselosteluettelo (päivitetty 22.5.2022)

 Käyttöselostelomake 5B-EC2 Kuormia siirtävät teräsosat