Varmennustodistukset

Erilaiset kansalliset tuotesertifionnit täydentävät rakennustuotteiden hyväksyntää Suomessa ja varmennustodistus on yksi näistä kansallisista tuotehyväksyntämahdollisuuksista.

Kansalliset tuotehyväksynnät ovat mahdollisia tuotteille, joille ei ole pakollista CE-merkintää.

FINAS akkreditointi

Suomen Betoniyhdistys ry on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sertifiointielin S043. Akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17065:2012.
Linkki akkreditoinnin pätevyysalueelle »

Varmennustodistus on Suomessa käytössä oleva rakennustuotteiden vapaaehtoinen hyväksyntämenettely. Betoniyhdistyksellä on ympäristöministeriön mandaatti myöntää varmennustodistuksia. Todistuksen laadintaa varten tuoteryhmällä pitää olla arviointiperuteet. Tällä hetkellä varmennustodistusten arviointiperusteet ovat valmiina mm. seuraaville tuoteryhmille:

• raudoitustankojen erikoisjatkokset
• Kantavien muurauskappaleista ja laastista tai betonista koostuvat palkit

Ympäristöministeriön hyväksyntä

Ympäristöministeriö on 16.10.2018 hyväksynyt Suomen Betoniyhdistys ry:n hyväksytyksi toimielimeksi seuraaviin tuoteryhmiin:

Tarvittaessa voidaan toimintaa laajentaa koskemaan muitakin tuoteryhmiä (vain BY:n ydinosaamisalueella). Tällöin on laadittava ko. tuoteryhmälle varmennustodistusten arviointiperusteet, laajennettava akkreditointi ja ympäristöministeriön hyväksyntä (tehtävä akkreditointipyyntö ja hakemus ministeriöön) koskemaan myös haluttua tuoteryhmää. Kun nämä toimenpiteet on tehty, voidaan ko. tuotteelle myöntää varmennustodistus, mikäli tuote täyttää arviointiperusteissa esitetyt vaatimukset.

Varmennustodistuksia voidaan  myöntää kun ministeriö on hyväksynyt ko. tuoteryhmän arviointiperusteet.
Linkki ministeriön sivuille »

Sopimukset varmennustodistuksista

Varmennustodistuksen hakijan ja BY:n välisessä sopimuksessa noudatetaan BY:n yleisiä sopimusehtoja.

BY:n yleiset sopimusehdot 2022

Myönnetyt varmennustodistukset

Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai betonista koostuvat palkit

Varmennustodistus BY-KM-0004-2020 Amutek Oy AMU®-US Aukkoylitysjärjestelmä 

Raudoitustankojen erikoisjatkokset

Varmennustodistus VT-BY-EJ-0001-2019 Modix Peikko Finland Oy
Varmennustodistus VT-BY-EJ-0002-2019 CXL Ancon Ltd (Muutos M1 27.1.2020 joka korvaa aikaisemmat versiot)
Varmennustodistus VT-BY-EJ-0003-2019 Pfeifer PH (Muutos M1 3.3.2020 joka korvaa aikaisemmat versiot)

Varmennustodistus VT-BY-EJ-0004-2020 Celsa Lenton

Varmennustodistus VT-BY-EJ-0005.2021 Dextra

Vanhentuneet varmennustodistukset

Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai betonista koostuvat palkit

Varmennustodistus BY-KM-0001-2016 Wienerberger Terca runkopalkki

Varmennustodistus BY-KM-0002-2017 Leca Finland Oy Leca valmispalkit