Hakijan ohjeet

  Tällä sivustolla on varmennustodistuksen hakemiseen tarvittavat ohjeet ja lomakkeet.

 Täyttämällä hakemuslomakkeen hakija sitoutuu noudattamaan BY:n voimassaolevia yleisiä sopimusehtoja ja hakulomakkeen       sivulla 2 esitettyjä ehtoja.

Varmennustodistusten myöntämisessä ja voimassaolossa noudatetaan aina kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Eräs     tärkeimmistä määräyksistä, joka vaikuttaa varmennustodistusten myöntämiseen on Asetus eräiden rakennutuotteiden tuotehyväksynnästä. Asetuksen muutosehdotus on ollut alkusyksyllä lausuntokierroksella. Lait ja asetukset löydät esimerkiksi osoitteesta www.finlex.fi

 

 

Varmennustodistuksen hakuohjeet

Varmennustodistusmerkki

Varmennustodistusmalli

Varmennustodistuksen hakemus

AP 17 tietotaulukko