Suomen betoniyhdistys ry

Suomen Betoniyhdistys ry (BY), on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys, jonka noin 500 jäsentä edustavat laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. Betoniyhdistyksen henkilöjäseninä on alan asiantuntijoita ja yhdistysjäseninä alan yrityksiä. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää betonitekniikkaa ja edistää betonin ammattitaitoista ja oikeaoppista käyttöä sekä toimia alan yhteisöfoorumina.

Betoniyhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

  •  laatimalla ohjeita ja oppikirjoja
  •  järjestämällä koulutusta
  •  osallistumalla henkilöpätevyyksien kehittämiseen ja todentamiseen
  •  myöntämällä kansallisia hyväksyntöjä betonialalla käytettäville tuotteille ja järjestelmille
  •  myöntämällä tutkimus- ja matka-apurahoja
  •  toimimalla betonialan tutkimus- ja kehitystoiminnan tahona
  •  järjestämällä betonialan esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
  •  markkinoimalla betonirakentamista tulevaisuuden tekijöille oppilaitoksissa
  •  verkottumalla niin koti- kuin ulkomailla.


BY on perinteisesti hoitanut betonialan koulutusta ja muun muassa käynnistänyt betonipäivätradition 70-luvun alkupuolella. BY on julkaissut pitkään alan ohjeita ja oppikirjoja sekä käynnistänyt ja ohjannut kehitysprojekteja.

BY on mukana rakennusalan henkilöpätevyysjärjestelmien kehittämisessä ja toimii FISE:n sihteeristöjärjestönä kuudessa eri betonirakentamiseen liittyvässä pätevyysryhmässä.

Lisäksi BY myöntää sertifikaatteja tietyille betonirakentamisen tuotteille.

BY-Koulutus Oy on Betoniyhdistyksen kokonaisuudessaan omistama yhtiö, jonka nimissä hoidetaan yhdistyksen arvonlisäveron piiriin kuuluvaa liiketoimintaa, kuten koulutus- ja julkaisutoimintaa. Betoniyhdistyksen hallitus nimittää työryhmät ja yhtiö hoitaa hankkeiden käytännön toteutuksen. BY-Koulutus Oy:n hallituksena toimii Betoniyhdistyksen hallitus.

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry
PL 381 (Eteläranta 10) 00131 Helsinki
Puh. (09) 12991
www.betoniyhdistys.fi