Betoniohjelmat

BY 2020 BETONIN KUIVUMISAIKA-ARVIO OHJELMISTO

by 2020 Betonin kuivumisaika-arvio -ohjelmisto saatavana 4.1.2021. by 2020 Betonin kuivumisaika-arvio on tarkoitettu rakennusprojektien kosteudenhallinnan suunnitteluun ohjaamaan betoni- ja päällystemateriaalivalintoja sekä työmaan aikataulutusta ja olosuhdehallintaa. Ohjelmalla voidaan tehdä betonirakenteiden kuivumisaika-arviota sekä päällystettävien rakenteiden riskiarviota. Ohjelman antaman arvion perusteella ei tule kuitenkaan tehdä päällystettävyyspäätöksiä. Betonirakenteen todellinen kuivuminen ja päällystettävyyspäätös edellyttävät aina rakenteesta tehtäviä kosteusmittauksia.

Lue lisää ja tilaa »

BY 1026 BETONIPERHEOHJELMA JA CUSUM

Betoniyhdistyksen Betoniperheohjelma by 1026 sisältää betoniperheisiin perustuvan betonin lujuuden vaatimustenmukaisuuden osoittamisen lisäksi vaihtoehtoisen kumulatiiviseen summaan (CUSUM) perustuvan menetelmän. Ohjelma on tarkoitettu sekä betonin valmistajille että opetuskäyttöön esimerkiksi oppilaitoksille.

Lue lisää ja tilaa »