Jaostot

Yhdistyksen toiminnassa erittäin merkittävässä asemassa ovat jaostot. Jaostot ovat varmennustodistuksia ja BY-käyttöselosteita rakentamisessa käytettäville rakennustuotteille.

Jaostoihin valitaan asiantuntijoita kultakin jaoston toiminta-alueelta ja jäsenten valinnassa otetaan huomioon asiantuntijuuden lisäksi jäsenen puolueettomuus käsiteltävään rakennustuotteeseen nähden.

Jaostojen kokoonpano toimintavuoden aikana on:

LISÄAINEJAOSTO

 • Jouni Punkki
 • Vesa Anttila
 • Tuomo Kovanen
 • Mika Autio
 • Kim Johansson
 • Johanna Tikkanen, sihteeri

METALLIO JA TERÄSJAOSTO

 • Pertti Kaista, puheenjohtaja
 • Jukka Kiiskinen
 • Aimo Nousiainen
 • Juho Nurmi
 • Ilmo Sipilä
 • Kim Johansson, sihteeri