-

Jaostot

Yhdistyksen toiminnassa erittäin merkittävässä asemassa ovat jaostot. Jaostot myöntävät varmennustodistuksia ja BY-käyttöselosteita rakentamisessa käytettäville rakennustuotteille.

Betoniyhdistyksessä on nykyisin kaksi jaostoa; Lisäainejaosto ja Metalli- ja teräsosajaosto. Jaostoihin valitaan asiantuntijoita kultakin jaoston toiminta-alueelta ja jäsenten valinnassa otetaan huomioon asiantuntijuuden lisäksi jäsenen puolueettomuus käsiteltävään rakennustuotteeseen nähden.

Jaostojen kokoonpanot ovat:

Lisäainejaosto

Jouni Punkki, puheenjohtaja
Vesa Anttila
Tuomo Kovanen
Mika Autio
Kim Johansson
Johanna Tikkanen, sihteeri
 

Metalli- ja teräsosajaosto

Pertti Kaista, puheenjohtaja
Jukka Kiiskinen
Aimo Nousiainen
Juho Nurmi
Ilmo Sipilä
Kim Johansson, sihteeri

 

Aiemmin erilliset Metalliosajaosto ja Teräsjaosto yhdistettiin vuodenvaihteessa 2019-2020. Syynä yhdistymiselle oli Teräsjaoston toiminnan hiipuminen kun jännemenetelmien käyttöselosteista luovuttiin (ETA) ja jännepunokset siirtyivät tyyppihyväksynnän piiriin. Jäljelle jäi vain raudoitusten mekaaniset jatkokset.  

BY:n Teräsjaosto aloitti toimintansa vuonna 1970. Jaoston ensimmäisenä puheenjohtajana toimi DI Pekka Laurikainen. Eräs teräsosajaostoa työllistänyt jättihanke oli Olkiluodon ydinvoimalatyömaa. 

Lue silloisten jaoston jäsenten kertomus hankkeen vaiheista