-

Suomen Betoniyhdistys ry

Suomen Betoniyhdistys ry (BY), on riippumaton, teknistieteellinen yhdistys, jonka noin 500 jäsentä edustavat laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. Betoniyhdistyksen henkilöjäseninä on alan asiantuntijoita ja yhteisöjäseninä alan yrityksiä ja oppilaitoksia.

Betoniyhdistyksen missiona on kehittää ja edistää betonin oikeaa, tietoon perustuvaa käyttöä. 

Betoniyhdistyksen visiona on olla arvostettu ja riippumaton betonirakentamisen tiedon tuottaja ja jakaja.

Betoniyhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

  • laatimalla ohjeita ja oppikirjoja
  • järjestämällä koulutusta
  • osallistumalla henkilöpätevyyksien kehittämiseen ja todentamiseen
  • myöntämällä kansallisia hyväksyntöjä betonialalla käytettäville tuotteille ja järjestelmille
  • myöntämällä tutkimus- ja matka-apurahoja
  • toimimalla betonialan tutkimus- ja kehitystoiminnan tahona
  • järjestämällä betonialan esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
  • markkinoimalla betonirakentamista tulevaisuuden tekijöille oppilaitoksissa
  • verkottumalla niin koti- kuin ulkomailla
  • edistämällä kestävän kehityksen mukaista betonirakentamista

 

BY-Koulutus Oy on Betoniyhdistyksen kokonaisuudessaan omistama yhtiö, jonka nimissä hoidetaan yhdistyksen arvonlisäveron piiriin kuuluvaa liiketoimintaa, kuten koulutus- ja julkaisutoimintaa. Betoniyhdistyksen hallitus nimittää työryhmät ja yhtiö hoitaa hankkeiden käytännön toteutuksen. BY-Koulutus Oy:n hallituksena toimii Betoniyhdistyksen hallitus.