Suomen betoniyhdistys ry

BY, Suomen Betoniyhdistys ry

Betoniyhdistys, BY, on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys, jonka miltei 700-henkinen jäsenistö edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia. Betoniyhdistyksen henkilöjäseninä on alan asiantuntijoita ja yhdistysjäseninä alan yrityksiä. Jäsenet ja jäsenyritykset löydät toimintakertomuksesta.

BY on perinteisesti hoitanut betonialan koulutusta mm. käynnistämällä betonipäivätradition 70-luvun alkupuolella. BY on julkaissut pitkään tunnettua ja kattavaa Tekniset Ohjeet -sarjaansa, mm. betoninormeja ja lähinnä arkkitehdeille tarkoitettua Betonipintojen luokitusohjetta (BY40) sekä käynnistänyt ja ohjannut kehitysprojekteja.

Arvostusta BY on saanut erityisesti toiminnastaan eri ministeriöiden, viime aikoina ympäristöministeriön konsulttina. Ensimmäinen normitusprojekti käynnistettiin jo heti yhdistyksen perustamisen jälkeen vuonna 1926 ja samana vuonna normitoimikunta ehti pitämään 26 kokousta. Vaikea kuvitella, että nykyisin päästäisiin lähellekään sellaisia kokousmääriä.

Yhdistyksen toiminta keskittyy  suureksi osaksi neljään teemaan: säilyvyysasiat, betonirakentamisen imago ja laatu sekä sertifiointien myöntäminen betonirakentamisen tuotteille..

Laatuteeman tärkein asia on betonialan henkilöpätevyysjärjestelmien kehittäminen ja ylläpito FISE:n sihteeristöjärjestönä. Tämän hetken suurin ponnistus on uusien eurooppalaisten normien istuttaminen suomalaiseen normistoon. Mutta myös keihäänkärki löytyy: uuteen normiin by 50 on otettu ensimmäisenä maailmassa betonirakenteiden normitettu käyttöikämitoitus, jolla esim. julkisivu voidaan mitoittaa aina 200 vuoden käyttöikään asti.

Betoni ja betonirakentaminen ovat vuosien kuluessa nousseet korkealle tasolle Suomessa. Yksi keskeinen tekijä tähän on ollut se, että betonirakentamisen kehittämiseen on osallistunut suuri joukko betoniin innostuneita tutkijoita, suunnittelijoita ja teollisuusmiehiä. Parhaiten voit vaikuttaa olemalla Betoniyhdistyksen jäsen.