Tuotesertifioinnit
-

Tuotesertifioinnit

Erilaiset kansalliset tuotesertifionnit täydentävät rakennustuotteiden hyväksyntää Suomessa. Kansalliset tuotehyväksynnät ovat mahdollisia tuotteille, joille ei ole pakollista CE-merkintää.

Nyt käytössä olevat kansalliset hyväksyntämenettelyt ovat (maankäyttö- ja rakennuslaki sekä asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä):

  • tyyppihyväksyntä
  • varmennustodistus
  • valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen

Suomen Betoniyhdistys ry on FINAS -akkreditointipalvelun akkreditoima sertifiointielin S043. Akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17065:2012.

Linkki akkreditoinnin pätevyysalueelle

Ympäristöministeriö on 16.10.2018 hyväksynyt Suomen Betoniyhdistys ry:n hyväksytyksi toimielimeksi seuraaviin tuoteryhmiin:

  • Raudoitustankojen erikoisjatkokset
  • Juotosbetoni sekä betonin mekaanisiin- ja säilyvyysominaisuuksiin olennaisesti vaikuttavat seos- ja lisäaineet
  • Kantavat muurauskappaleista ja laastista tai betonista koostuvat palkit
  • Betonirakenteiden kuormia siirtävät teräsosat


Kullekin tuotteelle käytettävä hyväksyntämenettely on esitetty asetuksessa. Pääsääntöisesti kaikkein vaativimman laadunvalvonnan piiriin menevät tuotteet kuuluvat tyyppihyväksynnän piiriin ja valtaosa muista tuotteista kuuluu varmennustodistusten piiriin.

Rakennuspaikkakohtainen hyväksyntä tuotteeille on myös mahdollinen, mutta se saattaa edellyttää samojen testien, laskelmien ym. tekemistä ja hyväksyntää kuin jokin aiemmin esitetyistä hyväksyntämenettelyistä.

Suomen Betoniyhdistyksen Lisäainejaosto sekä Teräs- ja metalliosajaosto myöntävät sekä epävirallisia BY-käyttöselosteita että virallisia Varmennustodistuksia. Jaostojen tulevia kokousaikoja voi tiedustella jaostojen sihteereiltä. Lisäainejaoston sihteeri on Johanna Tikkanen ja Teräs- ja metalliosajaoston sihteeri on Kim Johansson.