-

BY -käyttöselosteet

Rakennustuotteet, joita ei voi CE-merkitä ja joille ei voida myöntää kansallista varmennustodistusta tai tyyppihyväksyntää, kelpoisuus voidaan osoittaa rakennuspaikkakohtaisesti. Suomen Betoniyhdistys ry voi myöntää tällaisille tuotteille epävirallisen BY -käyttöselosteen. BY -käyttöselosteiden voimassaoloaika on pääsääntöisesti 5 vuotta, ellei sitä ennen tule mahdolliseksi saada ko. tuotteelle kansallista tuotehyväksyntää. BY - käyttöselosteella ei ole samaa viranomaishyväksyntää kuin tyyppihyväksynnällä tai varmennustodistuksella, mutta myöntämiskriteerit ovat hyvin pitkälle samat ja varmuustaso näillä osilla on sama. Epävirallinen BY-käyttöseloste toimii rakennuspaikkakohtaisen tuotehyväksynnän vaatimukset täyttävänä ennakkoselvityksenä.

BY -käyttöselostetta ei myönnetä tuotteelle, jolle voi samalle ominaisuudelle saada tyyppihyväksynnän tai varmennustodistuksen.

BY -käyttöselosteiden käsittelyhinnat sovitaan tapauskohtaisesti ja maksu riippuu tehtävän käsittelytyön laajuudesta.

BY -käyttöselosteiden myöntämisperusteet

BY -käyttöselosteille käytetään samoja myöntämiskriteerejä kuin on käytetty myönnettäessä varmennettuja käyttöselosteita ko. tuotteelle tai jos on tiedossa tulevat arviointiperusteet ko. tuotteelle myönnettävälle varmennustodistukselle, käytetään niitä.

Suomen Betoniyhdistys ry myöntää BY -käyttöselosteita vain niille tuoteryhmille, joille yhdistyksellä on ympäristöministeriän hyväksyntä myöntää varmennustodistuksia. 

Tiedustelut BY -käyttöselosteista

Kuormia siirtävien metalliosien BY -käyttöselosteita koskevia asioita hoitavaa Kim Johansson. Lisäaineiden, erikoislaastien, saumausmassojen sekä korjausmateriaalien BY -käyttöselosteita koskevia asioita hoitaa Johanna Tikkanen.

Betoniterästen mekaanisten erikoisjatkoksien sekä kantavien muurauskappaleista ja laastista tai betonista koostuvat palkkien varmennustodistuksia koskevia asioita hoitaa Kim Johansson.

BY - Käyttöselosteiden luettelot ja tilaus

Myönnetyt käyttöselosteet ovat julkisia, ilmaisia ja niitä voi tilata esimerkiksi Betoniyhdistyksestä tai tilauksen voi tehdä suoraan jaoston sihteerille, Kim Johanssonille tai Johanna Tikkaselle. Yleensä myönnetyt käyttöselosteet löytyvät valmistajien sivuilta, josta ne ovat ladattavissa niitä tarvitseville.

Määräajaksi peruutetut käyttöselosteet

Seuraavat käyttöselosteet on peruutettu määräajaksi laadunvalvonnassa todettujen vakavien puutteiden takia. Tuotteiden laadussa ei ole todettu puutteita. Käyttöselosteiden voimassaolo palautetaan kun laadunvalvonnan puutteet on korjattu.  

BY 5B-EC2 nro 156 EOT ja EOTS ontelolaattakannake, Exmet OÜ

BY 5B-EC2 nro 159 EFP kiinnityslevyt, Exmet OÜ

BY 5B-EC2 nro 161 NKP ja SKP peruspultit, Exmet OÜ

BY 5B-EC2 nro 162 Pyörötankonostolenkit, Exmet OÜ

BY 5B-EC2 nro 163 NSK seinökengät, Exmet OÜ

BY 5B-EC2 nro 164 NKK Pilarikengät, Exmet OÜ

 

Alla linkit voimassa olevien BY -käyttöselosteiden luetteloon sekä lomakepohjiin
 

Lisätietoja

Johansson, Kim

DI, erityisasiantuntija / M.Sc. (Tech.), Concrete Technology Specialist

Lisätietoja

Tikkanen, Johanna

TkT, betonitekniikan asiantuntija / Ph.D.(Tech), Concrete Technology Specialist