-

Kiitettävät opinnäytetyöpalkinnot

Suomen Betoniyhdistys palkitsee vuosittain apurahalla korkeimman arvosanan saaneita maisteritasoisia opinnäytetöitä. Opinnäytetyön tulee liittyä betonin materiaali- tai valmistustekniikkaan, betonirakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen tai korjaamiseen. Apurahahakemuksen tekevät kyseisten töiden ohjaajat. Apurahat maksetaan opinnäytetyön tekijälle Betoniyhdistyksen hallinnoimasta Kerttu ja Jukka Vuorisen rahastosta. Päätöksen apurahan maksusta tekee rahaston hoitokunta.

Lukuvuoden 2022-2023 palkinnon saajat ovat:

Tomi Rantanen, Tampereen Yliopisto: ”Betonirakenteisen CC3b-luokan asuinrakennuksen vaihtoehtoiset kuormansiirtoreitit” » 

Betonilehden artikkeli aiheesta

Tuomas Pukkila, Tampereen Yliopisto: ”Jatkuvat jännitetyt pihakansirakenteet” »

Reetta Kalliovalkama, Tampereen Yliopisto: ”Teräsbetonisen kotelopoikkileikkauksen toiminta ja HCT-yhdistelmien vaikutukset rasituksiin” »

Aaro Happonen, Aalto-Yliopisto: ”Vähähiilisen betonin kuivuminen” »

Lauri Kantola, Oulun Yliopisto: ”Pystysuuntaisten kuormituslinjojen alapuolelle paalutetun paalulaatan mitoitus” »

 

Töitä ei ole asetettu paremmuusjärjestykseen.

Edellisten vuosien palkitut opinnäytetyöt


Palkintoapurahahakemukset

Hakemukset tulee toimittaa 1.10. mennessä sähköpostilla hoitokunnan sihteerille Mirva Vuorelle.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  • työn tekijä ja oppilaitos
  • työn otsikko ja aihe
  • työn ohjaaja
  • työn arvioinnin perustelut lyhyesti
  • viite, mistä työ löytyy sähköisesti tai mikäli sähköistä versiota ei ole saatavilla työn paperinen versio postitse.

Lisätietoja

Vuori, Mirva

DI, toimitusjohtaja / M.Sc. (Tech.), Managing Director