Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto

Suomen Betoniyhdistys ry hallinnoi Kerttu ja Jukka Vuorisen Suomen Betoniyhdistykselle testamenttaamasta omaisuudesta muodostettua rahastoa. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja hakemusten perusteella. Apurahojen myöntämisestä päättää rahaston hoitokunta. Apurahoja on pääsääntöisesti myönnetty perusopintojen jälkeiseen tutkimukseen.

BY:n hallitus on päivittänyt rahaston säännöt keväällä 2021.

Sääntöjä laajennettiin koskemaan tutkimusapurahojen lisäksi myös tieteellisten artikkelien kirjoituspalkkioita sekä kiitettäviä opinnäytetöitä. Toisaalta sääntöjä kiristettiin silta osin, että opinnäytetöistä palkitaan jatkossa vain maisteritason korkeimman arvosanan saaneita töitä.

Hoitokunta

Vuoristen rahaston hoitokunnassa toimivat TkT Markku Leivo, Prof. Jouni Punkki ja Prof. Matti Pentti. Rahaston sihteerinä toimii Betoniyhdistyksen toimitusjohtaja DI Mirva Vuori.

Hakuohjeet

Hakemuksia voi rahaston hoitokunnalle jättää osoitteella: Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto, c/o Suomen Betoniyhdistys ry, PL 381 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki. Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse Mirva Vuorelle.

Hakemuksessa tulee esim. matka-apurahaa, esitelmämatkaa tai kongressiin osallistumista varten apurahaa haettaessa eritellä euromääräisesti, mitä kustannuksia kattamaan apurahaa haetaan. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa.

Rahaston hoitokunnan päivitetyt ohjeet apurahojen hakijoille »

Kerttu and Jukka Vuorinen Fund: Instructions to grant applicants »

Viimeaikoina rahastosta myönnettyjä apurahoja

Matka-apuraha - Timo Myllyntaukselle Society for the History of Technologyn konferenssiin, USA:han

Timon esityksen aiheena ”Reconstructing Finnish Electricity Supply with American Speed, 1940 – 1965” ja siinä käsite “Amerikan vauhti” viittaa Jukka Vuoriseen ja hänen käyttämäänsä terminologiaan. Eräissä artikkeleissaan Vuorinen analysoi amerikkalaisia tapoja vauhdittaa tuotantoprosesseja tehokkaalla organisoinnilla ja skaalaamalla tuotantovaiheita optimaalisiksi. Näin ollen tutkimus liittyy läheisesti betonialaan ja betonirakentamiseen sekä niiden lisäksi Jukka Vuorisen merkitykseen uuden betonitekniikan siirrossa USA:sta jälleenrakennuskauden Suomeen.


Tutkimusapurahat - Toni Pakkala: Balance-hanke

BALANCE -hanke on rahoitettu Suomen Akatemian erikoisrahoituksesta ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen järjestelmätasoiseen tutkimukseen. Tutkimus toteutetaan konsortiona, jossa ovat mukana Helsingin yliopisto (vastuullinen vetäjä), Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioiden kehittymistä ja etenemistä kuvaava malli, jonka avulla voidaan tarkastella kosteusvaurioriskejä koko Suomen rakennuskannan tasolla erilaisilla ilmastoskenaarioilla. Tähän vaurioitumiseen liittyvät oleellisesti erilaiset rakennusten korjaukset sekä niiden vaikutukset rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Lisäksi tarkastellaan korjaamisen ja korjaamatta jättämisen kustannusvaikutuksia.

BALANCE -hankkeeseen kuuluu nyt käynnissä oleva tutkijavaihto NTNU Trondheimissa, jossa itse projektin toteuttamisen lisäksi tehdään tutkimusyhteistyötä sekä verkostoidutaan yliopiston huippuosaajien kanssa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ajatellen.
Lue lisää »

Ahmad Alzaza : The focus of this research is to develop an environmentally friendly binder utilizing industrial wastes and being able to be cast and hardened in cold weather.

Kirjoituspalkkioita

Kerttu ja Jukka Vuorisen rahastosta on myönnetty 500 € kirjoituspalkkiot seuraaville henkilöille:

Niko Lindman /NCR: Service Life of Concrete Pedestal without Air Entrainment »

Tarja Nakari /NCR: Determination of the Stress Increase of the Unbonded Tendon in a Continuous Concrete Beam at Ultimate Capacity Using Nonlinear Analysis »

Ulla Kytölä / fib: Longitudinal shear in the tension flanges of composite concrete beams made continuous »

Ulla Kytölä / fib: Negative bending tests on precast prestressed concrete beams made continuous »

Alina Lahdensivun artikkelille ” Visible Corrosion Damage in Carbonated Reinforced Concrete” »

Kiitettävät opinnäytetyöt
Lue lisää »