Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto

Suomen Betoniyhdistys ry hallinnoi Kerttu ja Jukka Vuorisen Suomen Betoniyhdistykselle testamenttaamasta omaisuudesta muodostettua rahastoa. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja hakemusten perusteella. Apurahojen myöntämisestä päättää rahaston hoitokunta. Apurahoja on pääsääntöisesti myönnetty perusopintojen jälkeiseen tutkimukseen.

BY:n hallitus on päivittänyt rahaston säännöt keväällä 2021.

Sääntöjä laajennettiin koskemaan tutkimusapurahojen lisäksi myös tieteellisten artikkelien kirjoituspalkkioita sekä kiitettäviä opinnäytetöitä. Toisaalta sääntöjä kiristettiin silta osin, että opinnäytetöistä palkitaan jatkossa vain maisteritason korkeimman arvosanan saaneita töitä.

Hoitokunta

Vuoristen rahaston hoitokunnassa toimivat TkT Markku Leivo, Prof. Jouni Punkki ja Prof. Matti Pentti. Rahaston sihteerinä toimii Betoniyhdistyksen toimitusjohtaja DI Mirva Vuori.

Hakuohjeet

Hakemuksia voi rahaston hoitokunnalle jättää osoitteella: Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto, c/o Suomen Betoniyhdistys ry, PL 381 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki. Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse Mirva Vuorelle.

Hakemuksessa tulee esim. matka-apurahaa, esitelmämatkaa tai kongressiin osallistumista varten apurahaa haettaessa eritellä euromääräisesti, mitä kustannuksia kattamaan apurahaa haetaan. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa.

Rahaston hoitokunnan päivitetyt ohjeet apurahojen hakijoille »

Kerttu and Jukka Vuorinen Fund: Instructions to grant applicants »

Viimeaikoina rahastosta myönnettyjä apurahoja

Matka-apuraha - Timo Myllyntaukselle Society for the History of Technologyn konferenssiin, USA:han

Timon esityksen aiheena ”Reconstructing Finnish Electricity Supply with American Speed, 1940 – 1965” ja siinä käsite “Amerikan vauhti” viittaa Jukka Vuoriseen ja hänen käyttämäänsä terminologiaan. Eräissä artikkeleissaan Vuorinen analysoi amerikkalaisia tapoja vauhdittaa tuotantoprosesseja tehokkaalla organisoinnilla ja skaalaamalla tuotantovaiheita optimaalisiksi. Näin ollen tutkimus liittyy läheisesti betonialaan ja betonirakentamiseen sekä niiden lisäksi Jukka Vuorisen merkitykseen uuden betonitekniikan siirrossa USA:sta jälleenrakennuskauden Suomeen.

Matka-apuraha - Woubishet Taffeselle esitelmämatkaan Marokkoon, ensi maaliskuussa. Kyseessä on RILEM:in 4th International Congress on Materials & Structural Stability, jossa Woubishetin esityksen aiheena on: “Automatic concrete curing and assessment of concrete strength and durability using IoT system”


Tutkimusapurahat - Ulla Kytölä: 
Tampereen Yliopistossa tekemänsä väitöskirjatyön viimeistelyä varten. Tutkimusaiheena on esijännitettyjen betonielementtien jatkuvuus.


Kirjoituspalkkioita:

Kerttu ja Jukka Vuorisen rahastosta on myönnetty 500 € kirjoituspalkkiot seuraaville henkilöille:

Niko Lindman /NCR: Service Life of Concrete Pedestal without Air Entrainment »

Tarja Nakari /NCR: Determination of the Stress Increase of the Unbonded Tendon in a Continuous Concrete Beam at Ultimate Capacity Using Nonlinear Analysis »

Ulla Kytölä / fib: Longitudinal shear in the tension flanges of composite concrete beams made continuous »

Ulla Kytölä / fib: Negative bending tests on precast prestressed concrete beams made continuous »

Alina Lahdensivun artikkelille ” Visible Corrosion Damage in Carbonated Reinforced Concrete” »

Olli Asp / fib Bond and re-anchoring tests of post-tensioned steel tendon in case of strand failure inside cement grouting with voids »

Kiitettävät opinnäytetyöt
Lue lisää »