-

Apurahojen hakuohjeet

Hakemuksia voi rahaston hoitokunnalle jättää osoitteella: Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto, c/o Suomen Betoniyhdistys ry, PL 381 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki. Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse Mirva Vuorelle.

Hakemuksessa tulee esim. matka-apurahaa, esitelmämatkaa tai kongressiin osallistumista varten apurahaa haettaessa eritellä euromääräisesti, mitä kustannuksia kattamaan apurahaa haetaan. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa.

Rahaston hoitokunnan ohjeet apurahojen hakijoille »

Kerttu and Jukka Vuorinen Fund: Instructions to grant applicants »

Lisätietoja

Vuori, Mirva

DI, toimitusjohtaja / M.Sc. (Tech.), Managing Director