Kansainvälinen yhteistyö
-

Kansainvälinen yhteistyö

Betoniyhdistys on jäsenenä Nordic Concrete Federationissa (NCF), joka on pohjoismaiden Betoniyhdistysten jäsenyhteisö. NCF:n alajaos, Research Council (RCNCF) huolehtii Nordic Concrete Researech -julkaisun (NCR) sisällöstä ja sen julkaisemisesta. NCR-sarjassa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita betonitekniikan ja betonirakenteiden suunnittelun saralta. 

Suomen Betoniyhdistys kuuluu myös eurooppalaisten betoniyhdistysten muodostamaan verkostoon ECSN:ään. Eri maiden yhdistysten toimitusjohtajat kokoontuvat pari kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja jakamaan tietoa eri maiden tilanteesta. ECSN:n jäsenten keskuudessa erityisesti alan koulutusten järjestäminen ja ohjejulkaisujen kustantaminen on kaikilla toiminnan keskiössä. Viime vuosina kestävän kehityksen edistäminen ja vähähiilisyysasiat ovat puhuttaneet paljon ECSN:n tapaamisissa. Korona-aikaan syntyi idea jakaa Euroopan laajuisesti tietoa kaikille avoimen kansainvälisen webinaarin muodossa. Kolmatta kertaa järjestettävä Sustainability -teemainen webinaari pidetään helmikuussa 2024. Katso lisää täältä.

Betoniyhdistys on jäsenenä myös The International Federation for Structural Concrete (fib) yhdistyksessä.  Fib on yhdistys, jonka muodostaa 41 kansallista jäsenryhmää yli 100 maassa ja noin 2500 yhteisö- ja yksityisjäsentä. Fibin tehtävänä on kehittää kansainvälisellä tasolla tieteellisten ja käytännön asioiden tutkimusta, joka pystyy edistämään betonirakentamisen teknistä, taloudellista, esteettistä ja ympäristönsuojelullista suorituskykyä.

Alla eri yhdistysten yhteystietoja.

European Concrete Societies Network (ECSN)

European Concrete Societies Network (ECSN) »

Norwegian Concrete Association

Norwegian Concrete Association »

Danish Concrete Association

Danish Concrete Association »

Estonian Concrete Associaton

Estonian Concrete Associaton »