-

Koulutustarjonta

Betoniyhdistys järjestää vuosittain erilaisia koulutuksia ja tapahtumia alan ammattilaisille ja asiasta kiinnostuneille. Koulutuksia järjestetään mm. betonityönjohtajille, erityistyönjohtajille, suunnittelijoille, mylläreille, betonin tekijöille ja betonialalla työskenteleville asiantuntijoille.

Useat Betoniyhdistyksen koulutukset ovat FISE -pätevyyteen johtavia koulutuksia. FISE-pätevyys on osoitus ammattiosaamisesta sekä sen aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Betonilaborantti ja -myllärikoulutus

Betonilaborantti ja -myllärikoulutus

Kurssin tavoitteena on, että kurssin ja lopputentin hyväksytysti suoritettuaan henkilöllä on Inspecta Sertifiointi Oy:n ohjeiden edellyttämät tiedot ja taidot. Kurssi sisältää pätevyyslautakunnan asettamat tiedolliset vaatimukset FISE-pätevyyden saamiseksi. Pätevyyden saaminen edellyttää lisäksi yhden vuoden työkokemusta.

mylläri

Betonilaborantti ja -mylläripäivityskoulutus

Kurssi on tarkoitettu betonilaborantti ja -myllärikurssin käyneille pätevyyden uusimiseksi. Kurssilla käydään läpi mm. betonirakentamisen vaatimusten viimeaikaiset ja tulevat muutokset sekä betonilaborantin tärkeimmät tehtävät.

Betonirakenteiden korjaaminen ja tutkiminen

Betonirakenteiden korjaaminen ja tutkiminen

Betonirakenteiden korjaaminen kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat hakea
• betonirakennusten (talorakenteet) kuntotutkijan
• betonisten infrarakenteiden (sillat ym.) kuntotutkijan
• betonirakennusten (talorakenteet) vaativan luokan korjaussuunnittelijan (materiaalitekninen korjaus)
• betonisiltojen (infrarakenteet) vaativan luokan korjaussuunnittelijan (materiaalitekninen korjaus) tai
• betonirakenteiden korjaustyönjohtajan pätevyyttä
• tai muuten täydentää betonirakenteiden kuntotutkimukseen ja korjaamiseen liittyvää osaamistaan.

Suosituksena on, että kurssiin osallistuvilla henkilöillä on aikaisempaa kokemusta betonirakenteiden kuntotutkimuksista tai korjaamisesta.

betonia

Betonin peruskurssi

Kurssi on tarkoitettu betoni- ja rakennusalalla työskenteleville henkilöille, jotka kaipaavat tietoa betonin perusominaisuuksista, käyttökohteista. Kurssilla käydään läpi betonin osa-aineet, ominaisuudet, valmistus ja eri käyttökohteissa huomioitavat seikat. Kurssi ei edellytä rakennusalan tuntemusta ja sopii myös esimerkiksi asiakaspalvelussa tai myynnissä työnkenteleville henkilöille.

matikka

Betonimatematiikkaa

Kurssilla keskitytään virkistämään muistia peruskoulumatematiikassa betoniteknisin esimerkein. Kurssilla lasketaan perusluontoisia tehtäviä mm. prosenttilaskuista, yksikönmuunnoksista (kilot grammoiksi ja megapascalit kilopascaleiksi) sekä muistutetaan mieliin miten esimerkiksi pinta-alat ja tiheys lasketaan. Kurssi sopii erityisen hyvin henkilöille, jotka ovat osallistumassa Betonilaborantti ja -mylläri pätevöitymiskurssille, mutta kaipaavat peruslaskutoimituksiin laskurutiinia.

Betonielementtien asennustyönjohtajakoulutus

Betonielementtien asennustyönjohtajakoulutus

Kurssi soveltuu elementtiasennustyössä oleville ja/tai työn aloittaneille. Kurssi sisältää FISE -pätevyyden hankkimiseksi tarvittavat asiat, mutta kurssille osallistuminen ei edellytä pätevyyden saamiseksi edellytettyä peruskoulutusta.

elementti

Betonielementtien asennustyönjohtaja päivityskurssi

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka uusivat betonielementtien asennustyönjohtajan pätevyyttä.

BTJ

Betonityönjohtajien pätevöityskoulutus

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti betonityönjohtajille sekä betoniteollisuuden valmistus- ja käyttöpäälliköille sekä työnjohtajille. Koulutusohjelmassa omaksutaan luentojen, harjoitusten ja itseopiskelun avulla betonirakenteista vastaavan työnjohtajan pätevyyden edellyttämät asiat. Koulutukseen osallistuneet ja tentistä suoriutuneet voivat hakea Fise -pätevyyttä, mutta koulutukseen voivat osallistua myös henkilöt, jotka tarvitsevat työssään laaja-alaista tietoa betonirakentamisesta.

työmaa

Betonityönjohtajien päivityskoulutus

Kurssi on tarkoitettu betonityönjohtajan ja valmisbetonityönjohtajan koulutuksen käyneille sekä betoniteollisuuden valmistus- ja käyttöpäälliköille sekä työnjohtajille. Tilaisuus on avoin kaikille betonirakentamisesta kiinnostuneille, jotka haluavat päivittää tietonsa.

Betonielementtitehtaan betonityönjohtaja

Betonielementtitehtaan betonityönjohtaja

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti betoniteollisuuden valmistus- ja käyttöpäälliköille sekä työnjohtajille. Koulutusohjelmassa omaksutaan luentojen, harjoitusten ja itseopiskelun avulla betonirakenteista vastaavan työnjohtajan pätevyyden edellyttämät asiat. Koulutukseen osallistuneet ja tentistä suoriutuneet voivat hakea Fise -pätevyyttä, mutta koulutukseen voivat osallistua myös henkilöt, jotka tarvitsevat työssään laaja-alaista tietoa betonirakentamisesta.

Valmisbetonitehtaan betonityönjohtaja

Valmisbetonitehtaan betonityönjohtaja

Kurssin tavoitteena on, että kurssin ja lopputentin hyväksytysti suoritettuaan henkilöllä on valmisbetonityönjohtajalta vaadittava ajantasainen tieto betonin valmistamisesta, laadunvarmistamisesta sekä eri käyttökohteisiin soveltuvien betonien ominaisuuksista ja vaatimuksista.

Kurssi ja kurssitentti toimivat valmentavana Valmisbetonityönjohtajan -pätevyyden saamiseksi. Haettaessa pätevyyttä ensimmäistä kertaa tutkinto ei saa olla 5 vuotta vanhempi. Tätä vanhemman tutkinnon omaavilta edellytetään näyttöä ammattitietämyksen ylläpitämisestä. Tästä näyttönä käy esimerkiksi tämä FISE Oy:n hyväksymä valmisbetonityönjohtaja -kurssi ja hyväksytysti suoritettu kurssitentti. Tällä koulutuksella voi täydentää myös pätevyysvaatimuksissa olevia betonirakentamisen ja betoniteknologian opintopistevaatimuksia.

Betonijulkisivutyönjohtaja

Betonijulkisivutyönjohtaja

Kurssin tavoitteena on, että kurssin ja lopputentin hyväksytysti suoritettuaan henkilöllä on betonijulkisivutyönjohtajille vaadittava ajantasainen tieto betonijulkisivuelementtien valmistuksesta laatuvaatimuksineen sekä tehtaalla elementtien valmistukseen käytettävän betonin valmistuksesta ja betonille asetettujen laatuvaatimusten saavuttamisesta.

Kurssi ja kurssitentti toimivat valmentavana betonijulkisivutyönjohtaja -pätevyyden saamiseksi. Tämä kurssi on FISE Oy:n hyväksymä. Tällä koulutuksella voi täydentää myös pätevyysvaatimuksissa olevia betonirakentamisen ja betoniteknologian opintopiste-vaatimuksia. Puuttuvia rakennusfysiikan opintoja voi täydentää tämän kurssin yhteydessä järjestettävällä Rakennusfysiikkaa betonirakentajille -kurssilla, jonka laajuus on 3 op.

talvi

Talvibetonointi

Puolen päivän mittaisella talvibetonointikurssilla käydään läpi talvirakentamisen asettamia haasteita betonoinnille.
Lisäksi käsitellään asuin- ja liike-rakennuksen paikalla valettavia rakenteiden, sekä betonielementtien juotoksien valamista kylmissä olosuhteissa.

Kurssi on tarkoitettu rakennusyritysten tuotanto- ja työnjohtotehtävissä työskenteleville henkilöille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Kysy räätälöityä kurssipakettia!

Betonilattia

Betonilattia ja betonilattiapinnoitustyönjohtaja

Kurssi sisältää betonilattiatyönjohtajan ja betonilattiapinnoitustyönjohtajan FISE-pätevyyden saamisen edellytyksenä olevat betonilattioiden valmistukseen liittyvät tiedolliset asiat, joiden omaksuminen tarkistetaan kirjallisessa lopputentissä. Tentin hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen, joka liitetään betonilattiatyönjohtajan ja/tai betonilattiapinnoitustyönjohtajan FISE -pätevyyshakemukseen. Kurssi soveltuu Betonilattiatyönjohtajille, betonilattiapinnoitustyönjohtajille, rakennuttajille, työpäälliköille, betoni- ja raudoitustyönjohtajille, työmaamestareille ja vastaaville mestareille. Kurssia suositellaan myös suunnittelijoille ja valvojille betonilattioihin liittyvän uusimman tiedon hankkimiseksi.

jännebetoni

Jännebetonirakenteiden suunnittelijakoulutus

Kurssin tarkoituksena on antaa osallistujille syvempi käsitys jännitettyjen betonirakenteiden suunnittelusta. Kurssilla käydään läpi esi- ja jälkijännitettyjen rakenteiden suunnittelun periaatteet eri rajatiloissa. Lisäksi kurssilla perehdytään jännebetonirakenteiden eri yksityiskohtiin kuten häviöt, laskentaohjelmat, ankkurialueiden detaljointi, kuormien tasapainotuksen periaatteet sekä valmistustekniikka. Kurssin käytyään opiskelijoiden odotetaan osaavan tehdä kattava vertailulaskelma annetulle jännebetonisuunnitelmalle sekä tehdä yksinkertaisten jännebetonirakenteiden suunnittelutehtäviä.

Koulutus on tarkoitettu niille suunnittelijoille, joilla ei ole jännebetonirakenteiden koulutusta. Koulutus on FISE:n hyväksymä ja vastaa kolmea opintopistettä.