-

Tutkimus

BY osallistuu vuosittain betonialan tutkimuksen rahoittamiseen.

Tämän hetken suurimmat rahoituspanostukset kohdistuvat Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston betoniin liittyvän tutkimustyön tukemiseen yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.

Betoniyhdistys on yksi lahjoittajista Tampereen Yliopiston tutkimuskokonaisuudessa ”Betonirakenteet vaurionsietokykyisen yhteiskunnan runkona”. Hankkeen parissa työskentelee kaksi väitöskirjatutkijaa ja ja kaksi diplomityöntekijää. Professori Anssi Laaksosen tutkimusryhmässä työskentelee kaikkiaan 7 väitöskirjatutkijaa. Tutkimuksen painopisteinä on uusien rakenneratkaisujen ja suunnittelumenetelmien sekä rakenteiden kantavuuden arvioinnin kehittäminen. 


Aalto-yliopiston Betonitekniikanosaston toinen viisivuotinen lahjoituskausi on käynnissä. BY on yksi lahjoittajista. Professori Jouni Punkin tutkimusryhmän pääasialliset tutkimusteemat ovat digitalisaation hyödyntäminen ja vähähiilinen betoni. Kolme väitöskirjaprojektia on käynnissä tai käynnistymässä.  

 

Lisäksi BY osallistuu erilaisiin muihin alan yhteistyönä toteutettaviin tutkimushankkeisiin. Tällä hetkellä käynnissä on Pakkasprojekti sekä Vähähiiliset ja toimivat betonilattiat. 

BY on aika ajoin mukana myös betoniaiheisten lopputöiden teettämisessä.

BY hallinnoi Kerttu ja Jukka Vuorisen rahastoa, jonka varoista hoitokunta myöntää mm tieteellisten artikkelien kirjoituspalkkioita sekä vuosittain Kiitettävä opinnäytetyö- palkintoja. Lue lisää..

BY on jäsenyhdistys pohjoismaisessa Nordic Concrete Federation:ssa, joka julkaisee tieteellisiä artikkeleita Nordic Concrete Research -sarjassa. 

Monista eri tutkimushankkeista on vuosien saatossa kirjoitettu artikkeleita Betoni-lehteen.