Kotimainen yhteistyö
-

Kotimainen yhteistyö

Betoniyhdistys tekee yhteistyötä useiden alan yhdistystysten ja muiden toimijoiden kanssa.  Alla on linkkejä heidän kotisivuilleen.

Betoniteollisuus ry vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT:n betonijaoston toiminnasta. Sen tehtävänä on edistää betoniteollisuuden teknisiä ja taloudellisia toimintaedellytyksiä Suomessa. Järjestön tehtäviin kuuluvat muun muassa betonialan standardisointi, tilastotiedon keruu, alan yhteisen teknisen kehityksen ja markkinoinnin koordinointi sekä viestintä eri sidosryhmille. Betoniteollisuus ry julkaisee Betoni-lehteä. 

FISE Oy on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä yritys. 

Suomen Betonilattiayhdistys ry:n tarkoituksena on kehittää betonilattioiden valmistusmateriaaleja ja valmistusmenetelmiä sekä materiaalien ja valmistusmenetelmien teknistaloudellista hyväksikäyttöä.

Suomen Tekniset Kustantajat (STEK) ry tukee teknisillä aloilla toimivien kustantajien toimintaedellytyksiä.

RIL on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa ja rakennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa.

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL eli RKL on rakennusasiantuntijoiden valtakunnallinen järjestö. Sen jäseninä ovat eri puolilla Suomea toimivat paikallisyhdistykset, joiden henkilöjäsenet edustavat vaihtelevia rakennusalan asiantuntija-ammatteja – tyypillisesti työmaajohdon, valvonnan, konsultoinnin tai suunnittelun tehtävissä.

Julkisivuyhdistys – JSY ry on teknisesti laadukkaan ja esteettisesti korkeatasoisen julkisivurakentamisen edistäjä. Riippumaton yhdistys on tarkoitettu kaikille julkisivuista kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille.

Green Building Council Finland on voittoa tavoittelematon kiinteistö- ja rakennusalan järjestö. Jäsenet edustavat koko rakennettua ympäristöä, läpi arvoketjun ja elinkaaren. Yhdessä haluamme johtaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää. 

BY-Koulutus Oy on lisäksi Helsingin seudun kauppakamarin jäsen.

 

          

 
 ​​​​​​​

Lisätietoja

Vuori, Mirva

DI, toimitusjohtaja / M.Sc. (Tech.), Managing Director