Betoniyhdistyksen hallitus

Suomen Betoniyhdistyksen vuosikokouksessa 28.4.2022 valittiin BY:n hallitukseen kolme uutta hallituksen jäsentä erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle.
Uudet hallituksen jäsenet ovat:
Tuomo Askola, Rudus Oy, Max Vuorio, MaxBe Oy ja Jussi Vuotari, Väylävirasto

Erovuorossa tänä vuonna olivat: Sini Ruokonen, (Finnsementti Oy),Tarja Salmimies, (Semtu Oy) ja Markku Äijälä, (Väylävirasto)
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Markku Leivo, VTT.

Hallituksen kokoonpano toimintavuoden 2022 aikana:

Markku Leivo
Tuomo Askola
Mirja Illikainen
Markus Inkiläinen
Jyrki Jauhiainen
Tomi Kanto
Arto Pesonen
Esa Rusila
Max Vuorio
Jussi Vuotari