Yhdistyksen hallitus
-

Suomen Betoniyhdistys ry:n hallitus

Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä ja hallituksen sihteeri. 

Hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa. 

Markku Leivo

Hallituksen puheenjohtaja

VTT, eläkkeellä 1.12.2022 alkaen

Mirja Illikainen

Oulun yliopisto

Tuomo Askola

Rudus Oy

Markus Inkiläinen

Lammin Betoni Oy

Tomi Kanto

Heikkinen Yhtiöt Oy

Jauhiainen Jyrki

Sweco Oy

Esa Rusila

Peikko Finland Oy

Arto Pesonen

Ruskon Betoni Etelä

Max Vuorio

MaxBe Oy

Jussi Vuotari

Väylävirasto

Mirva Vuori

Hallituksen sihteeri

Suomen Betoniyhdistys ry