Koulutus

Betoniyhdistyksen koulutustilaisuudet


BETONITYÖNJOHTAJIEN PÄTEVÖITYSKOULUTUS, tutustu ohjelmaan »

(entinen 1-luokan betonityönjohtajan ja valmisbetonityönjohtajan pätevöityskoulutus)

Koulutuspäivät
07. - 09.11.2017, 1. jakso
12. - 14.12.2017, 2. jakso
16. - 18.01.2018, 3. jakso
13. - 15.02.2018, 4. jakso
lopputentti 13.3.2018

Paikka: Helsinki, Eteran auditorio, Pasilankatu 4 B, 3. krs.

Ilmoittaudu tästä »

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti betonityönjohtajille sekä betoniteollisuuden valmistus- ja käyttöpäälliköille sekä työnjohtajille.
Koulutusohjelmassa omaksutaan luentojen, harjoitusten ja itseopiskelun avulla 1-luokan betonityönjohtajan pätevyyden edellyttämät asiat.
Koulutukseen voivat osallistua myös henkilöt, jotka eivät aio hakea 1-luokan betonityönjohtajan pätevyyttä, mutta tarvitsevat työssään laaja-alaista tietoa betonirakentamisesta. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä RIL , RKL ja Suomen Betoniyhdistys ry BY.

Osallistumismaksu:
3 330 eur + alv 24%.

Lisätietoja: merja.salomaa@rkl.fi tai 09 8770 6512


BETONIN PERUSKURSSI, tutustu ohjelmaan »

Ajankohta:
21.11.2017 Perustietoa betonista
22.11.2017 Betonimatematiikka

Paikka: Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki

Kohderyhmä ja tavoitteet:
Perustietoa betonista on tarkoitettu betoni- ja rakennusalalla työskenteleville henkilöille, jotka kaipaavat tietoa betonin perusominaisuuksista, käyttökohteista. Kurssilla käydään kansantajuisesti läpi betonin osa-aineet, ominaisuudet, valmistus ja eri käyttökohteissa huomioitavat seikat. Kurssi ei edellytä rakennusalan tuntemusta.

Betonimatematiikka sopii erityisen hyvin Betonilaborantti ja -mylläri pätevöitymiskurssille osallistuvalle henkilölle, joka haluaa kartuttaa esitietojaan alalta sekä saada koulutusta kurssilla tarvittavassa matematiikassa. Kurssi edellyttää betonin perusominaisuuksien tuntemusta.

Osallistumismaksut:
1 päivä
350 € / henkilö
280 € / jäsenet ja yhteisöjäsenten palveluksessa olevat

2 päivää
620 € / henkilö
520 € / jäsenet ja yhteisöjäsenten palveluksessa olevat

Osallistumismaksuun sisältyy
• Ohjelman mukaiset tarjoilut
• Luentomateriaalit

Ilmoittaudu tästä »

TALVIBETONOINTI -KURSSI, tutustu ohjelmaan »

Aika: 23.11.2017 klo 12.00 - 17.00
Paikka: Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, HElsinki

Puolen päivän mittaisella talvibetonointikurssilla käydään läpi talvirakentamisen asettamia haasteita betonoinnille.
Lisäksi käsitellään asuin- ja liike-rakennuksen paikalla valettavia rakenteiden, sekä betonielementtien juotoksien valamista kylmissä olosuhteissa.

Kurssi on tarkoitettu rakennusyritysten tuotanto- ja työnjohtotehtävissä työskenteleville henkilöille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Osallistumismaksu:
250 € / henkilö
200 € / By:n henkilöjäsenet

Osallistumismaksuun sisältyy
- luentomateriaalit sähköisesti 
- ohjelman mukaiset tarjoilut

Ilmoittaudu tästä »


BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI PÄIVITYSKURSSI, tutustu ohjelmaan »

Aika: 28.11.2017
Paikka: Technopolis, Espoo (Tekniikantie 12)

Tule päivittämään, kertaamaan ja täydentämään tietojasi betonilaborantin ja -myllärin tehtävistä päivityskurssille. Kurssilla käydään läpi myös syksyllä ilmestyneet by 65 Betoninormit 2016 -kirjan muutoksia.

Kurssi on tarkoitettu elementti- ja valmisbetonitehtaiden betonilaboranteille ja -mylläreille. Lisäksi kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden tulee lähivuosina uusia Betonilaborantin FISE-pätevyytensä. Kurssille osallistuneet saavat todistuksen, joka liitetään pätevyyden uusimishakemukseen.

Osallistumismaksut:
470 € / henkilö
400 € / henkilö, by:n henkilöjäsenet

Ilmoittaudu tästä »


BETONILABORANTTI JA -MYLLÄRI KURSSI, tutustu ohjelmaan »

Paikka: Technopolis, Espoo (Tekniikantie 12)
09. - 11.01.2018 - 1. kurssijakso, Espoo
05. - 07.02.2018 - 2. kurssijakso, Espoo
12. - 14.03.2018 - 3. kurssijakso, Espoo
13.03.2018 - laboratorio-osuus,VTT:llä Otaniemessä

Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että kurssin ja lopputentin hyväksytysti suoritettuaan henkilöllä on Inspecta Sertifiointi Oy:n ohjeiden edellyttämät tiedot ja taidot. Kurssi sisältää pätevyyslautakunnan asettamat tiedolliset vaatimukset FISE-pätevyyden saamiseksi. Pätevyyden saaminen edellyttää lisäksi yhden vuoden työkokemusta.

Osallistumismaksut:
2950 eur + alv. 24 %
2800 eur Betoniyhdistyksen henkilöjäsenet

Hintaan sisältyy:
- Ohjelman mukaiset tarjoilut
- Luentomateriaalit sähköisesti

Ilmoittaudu tästä »


BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA

Paikka: Technopolis, Espoo (Tekniikantie 12).

Kurssipäivät:
16. - 17.1.2018
06. - 08.2.2018
Lopputentit:
01.3.2018

Kohderyhmät: Kurssin kaikki 5 päivää 16. - 17.1. + 6. - 8.2.2018. on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat hakea betonirakennusten (talorakenteet) ja betonisten infrarakenteiden (sillat ym.) kuntotutkijan tai betonirakennusten (talorakenteet) vaativan luokan korjaussuunnittelijan pätevyyttä.
4 viimeistä päivää 17.1. + 6. - 8.2.2018 on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat hakea betonirakenteiden korjaustyönjohtajan pätevyyttä.
3 keskimmäistä päivää 17.1. + 6. - 6.2.2018 on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat hakea betonisiltojen vaativan luokan korjaussuunnittelijan pätevyyttä.
Pelkkä viimeinen päivä 8.2.2018 sopii henkilöille, jotka haluavat täydentää rakennusfysiikan peruskoulutusta vastaamaan RakMK A2:ssa esitettyjä vaatimuksia. Rakennusfysiikan tentin suorittaminen on vaatimuksena kaikissa betonirakenteiden korjaamista koskevissa pätevyyksissä ja pätevyyksien uusimisissa, lukuun ottamatta siltoja koskevia pätevyyksiä.
Lopputentit ovat kaikille torstaina 1.3.2018.

Osallistumismaksut:
Normaali hinta / By:n henkilöjäsenet
• 5 kurssipäivää + 1 tentti 1990 € / 1870 €
• 4 kurssipäivää + 1 tentti 1520 € / 1420 €
• 3 kurssipäivää + 1 tentti 1150 € / 1030 €
• 1½ kurssipäivää (rakennusfysiikka) + 1 tentti 730 € / 640 €
• tenttien suorittaminen osallistumatta yhteenkään kurssipäivään 250 € / tentti
(+ alv. 24 %)

Osallistumismaksuun sisältyy:
• Julkaisut by 41 Betonirakenteiden korjausohjeet 2016, by 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2013
• Luentotekstikansion materiaalit sähköisesti
• Ohjelman mukaiset tarjoilut
• Osallistuminen yhteen tenttiin

Ilmoittaudu tästä » viimeistään 10.1.2018.


BETONIELEMENTTIEN ASENNUSTYÖNJOHTAJA

Aika:
13. - 15.03.2018
05.04.2018, tentti

Paikka: Technopolis, Vantaa. Teknobulevardi 3.

Tavoite ja kohderyhmä: Kurssi siältää FISE -pätevyyden hankkisiseen tarvittavat asiat. Kurssille osallistuminen ei edellytä välttämättä pätevyyden saamiseksi edellytettyä peruskoulutusta, vaan kurssi soveltuu myös elementtiasennustyössä oleville ja/tai vasta työn teon aloittaneille, jotka eivät tarvitse FISE -pätevyyttä.

Osallistumismaksut:
1300 eur + alv. 24 %
1200 eur Betoniyhdistyksen henkilöjäsenet

Ilmoittaudu tästä »


Lisätiedot kursseista:

Anu Kurkela, 0400 228414

Peruutusehdot

Peruutuksen voi tehdä maksutta vähintään seitsemän päivää ennen tilaisuuden alkua. Mikäli peruutuksen tekee myöhemmin, osallistumismaksusta peritään puolet. Jos tilaisuuteen jättää tulematta, eikä sitä ole peruutettu, peritään osallistumismaksu kokonaan. Mahdollisen peruutuksen pyydämme tekemään kirjallisesti Anu Kurkelalle.


Ilmoittautumiset kursseille kurssin kohdalta avautuvalla linkillä.

Mikäli linkkiä ei ole, voit ilmoittautua Anu Kurkelalle.