Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto

Suomen Betoniyhdistys ry hallinnoi Kerttu ja Jukka Vuorisen Suomen Betoniyhdistykselle testamenttaamasta omaisuudesta muodostettua rahastoa. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja hakemusten perusteella. Apurahojen myöntämisestä päättää rahaston hoitokunta. Apurahoja on pääsääntöisesti myönnetty perusopintojen jälkeiseen tutkimukseen.

BY:n hallitus on päivittänyt rahaston säännöt keväällä 2021.

Sääntöjä laajennettiin koskemaan tutkimusapurahojen lisäksi myös tieteellisten artikkelien kirjoituspalkkioita sekä kiitettäviä opinnäytetöitä. Toisaalta sääntöjä kiristettiin silta osin, että opinnäytetöistä palkitaan jatkossa vain maisteritason korkeimman arvosanan saaneita töitä.

Hoitokunta

Vuoristen rahaston hoitokunnassa toimivat TkT Markku Leivo, Prof. Jouni Punkki ja Prof. Matti Pentti. Rahaston sihteerinä toimii Betoniyhdistyksen toimitusjohtaja DI Mirva Vuori.

Hakuohjeet

Hakemuksia voi rahaston hoitokunnalle jättää osoitteella: Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto, c/o Suomen Betoniyhdistys ry, PL 381 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki. Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse Mirva Vuorelle.

Hakemuksessa tulee esim. matka-apurahaa, esitelmämatkaa tai kongressiin osallistumista varten apurahaa haettaessa eritellä euromääräisesti, mitä kustannuksia kattamaan apurahaa haetaan. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa.

Rahaston hoitokunnan ohjeet apurahojen hakijoille »