Kiitettävä opinnäytetyö

Suomen Betoniyhdistys ry palkitsee vuosittain apurahalla korkeimman arvosanan saaneita betonialan lopputöitä. Opinnäytetyön tulee liittyä betonin materiaali- tai valmistustekniikkaan, betonirakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen tai korjaamiseen. Apurahahakemuksen tekevät kyseisten töiden ohjaajat. Kunkin lukuvuoden osalta vapaamuotoiset esitykset parhaan opinnäytetyön palkinnon ehdokkaista perusteluineen tulee toimittaa Vuorisen rahaston sihteerille 1.lokakuuta mennessä. Opinnäytetyön tulee olla esityksen liitteenä.

Apurahat maksetaan opinnäytetyön tekijälle Betoniyhdistyksen hallinnoimasta Kerttu ja Jukka Vuorisen rahastosta. Päätöksen apurahan maksusta tekee rahaston hoitokunta.

Hoitokunnan sihteerinä toimii Betoniyhdistyksen toimitusjohtaja.
Mirva Vuori
Suomen Betoniyhdistys ry
Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto
PL 381, 00131 Helsinki
tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi

Palkintoapurahahakemukset tulee toimittaa 1.10 mennessä sähköpostilla Mirva Vuorelle.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

·työn tekijä ja oppilaitos
·työn otsikko ja aihe
·työn ohjaaja
·työn arvioinnin perustelut lyhyesti
·viite, mistä työ löytyy sähköisesti tai mikäli sähköistä versiota ei ole saatavilla työn paperinen versio postitse.

Kiitettäviä opinnäytetöitä palkittiin 2019 - 2020 aikanavalmistuneista opinnäytetöistä

Rahaston hoitokunta myönsi joulukuussa 2020 rahapalkkion seitsemälle korkeimman arvosanan saaneelle opinnäytetyölle, jotka ovat valmistuneet lukuvuoden 2019 - 2020 aikana.

Palkkion saivat:
Veera Valutie, Tampereen Yliopisto, Alkalikiviainesreaktio ja sen vaikutukset betonirakenteisiin
Ari Husso, Tampereen Yliopisto, Betonin puristuslujuus rakennekoekappaleissa
Antti Filatoff, Tampereen Yliopisto, Hoikan esijännitetyn pilarin rakenteellinen toiminta – nurjahduskoe ja siirtymäperustainen laskenta
Hassan Ali Hassan Ahmed, Aalto-yliopisto, Use of Electrical Impedance Spectroscopy for Online Monitoring of Concrete Compaction
Micael Kjellman, Tampereen AMK, Kuitubetonin käyttö paksuissa siirtolaattarakenteissa
Janne Alakarhu, Vaasan AMK, Betoni- ja liittopilarin kustannustehokkuuden vertailu monikerrosrakennuksissa
Tero Saarenmäki, Vaasan AMK, Itsekorjautuva betoni ja sen käyttömahdollisuudet