Betoniyhdistyksen hallitus

BY:n vuosikokouksessa 27.4.2017 valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi Juha Valjus, Mikko Vasama ja Tommi Väänänen.

Hallituksen kokoonpano toimintavuoden 2016 aikana:

Matti Pentti, puheenjohtaja
Olli-Pekka Aalto
Esa Heikkilä 2. varapuheenjohtaja
Maarit Järvinen
Ulla Kangasmaa
Martti Matsinen
Juha Valjus
Mikko Vasama
Juha Vasara 1. varapuheenjohtaja
Tommi Väänänen
Tarja Merikallio, sihteeri