Betoniyhdistyksen hallitus

BY:n vuosikokouksessa 21.4.2016 valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi Olli-Pekka Aalto, Ulla Kangasmaa ja Juha Vasara.

Hallituksen kokoonpano toimintavuoden 2016 aikana:

Matti Pentti, puheenjohtaja
Olli-Pekka Aalto
Petri Bergman
Esa Heikkilä
Maarit Järvinen
Ulla Kangasmaa
Juha Laasonen
Martti Matsinen
Mika Tulimaa, 1. varapuheenjohtaja
Juha Vasara 2. varapuheenjohtaja
Tarja Merikallio, sihteeri