Betoniyhdistyksen hallitus

BY:n vuosikokouksessa 4.4.2019 valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi Sini Ruokonen, Tarja Salmimies ja Markku Äijälä.

Hallituksen kokoonpano toimintavuoden 2019 aikana:

Matti Pentti, puheenjohtaja
Juha Komonen
Sini Ruokonen
Tarja Salmimies, vpj2
Timo Salminen
Kari Turunen
Juha Valjus, vpj1
Mikko Vasama
Tommi Väänänen
Markku Äijälä 
Tarja Merikallio, sihteeri