Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyyskoulutus
-

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyyskoulutus

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkimusoppaan taustaa
Julkisivuyhdistys - JSY ry on 2010-luvun lopulla tuottanut Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät (ErVaKu) -hankkeeseen tehdyn opinnäytetyön pohjalta ohjeen eristerapattujen julkisivujen kuntotutkimuksiin. Edellinen, vain koville alustoille tehty kuntotutkimusopas by 44 Rapatun julkisivun kuntotutkimus oli vuodelta 1998 ja osin puutteellinen. Julkisivuyhdistys päätti käynnistää näiden oppaiden yhdistämisen ja ajantasalle saattamisen MuRaKu hankkeena vuonna 2020. Rapattujen rekanteiden lisäksi hankkeeseen otettiin mukaan myös muuratut rakenteet, joiden kuntotutkimuksia ei ole käsitelty aiemmin yhdessäkään oppaassa. MuRaKu -hankkeen pohjalta tuotettiin opas by 75 Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkimus 2021.

Pätevyydelle tarve
Oppaan kirjoituksen myötä todettiin tarve erillisille muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyydelle betonirakenteiden kuntotutkijan pätevyyden rinnalle. Muurattujen ja rapattujen rakenteiden tekotapojen sekä materiaalien kirjo on ollut vuosikymmenten saatossa laaja, mikä edellyttää kuntotutkijalta erityisosaamista vaurioitumisesta sekä vauriomekanismeista ja mahdollisista korjaustavoista.

Nyt järjestettävällä koulutuksella ja sen pohjalta haettavalla pätevyydellä parannetaan korjausrakentamisen laatua ja saadaan lisää ammattilaisia korjausrakentamiseen. Pätevyyden myötä tilaajat saavat ammattiosaamista mittaviinkin korjaushankkeisiin. Julkisivuyhdistyksen Foreconilta tilaaman vuosittaisen Julkisivujen markkinat Suomessa -tutkimuksen perusteella rappausten osalta korjausmäärän tulisi kasvaa merkittävästi korjausvelan taittamiseksi.

Tahot koulutuksen ja pätevyyden taustalla
Perustetun uuden FISE-pätevyyden ja koulutuksen tärkeänä yhteystyökumppanina on toiminut Suomen betoniyhdistys ry. Pätevyys kuuluu FISEn henkilöpätevyyspalvelun piiriin.

Järjestettävä koulutus tukee FISE:n, Betoniyhdistyksen sekä Julkisivuyhdistyksen tavoitteita edistää hyvää julkisivurakentamista. Kouluttajina toimivat tekniikan tohtorit Jukka Lahdensivu ja Toni Pakkala Tampereen yliopistosta. He ovat olleet pääkirjoittajina julkaistussa kuntotutkimusohjeessa ja heidän kokemuksensa erilaisten rapattujen julkisivujen tutkimisessa on erityisen monipuolista ja näkemyksellistä.

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijoille ja korjaussuunnittelijoille
Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyyskoulutuksella hankit itsellesi syventävää tietoa muuratuista ja rapatuista rakenteista, sekä niiden vaurioitumisesta, tutkimisesta ja korjaamisesta. Kurssi keskittyy julkaisun by 75 tietojen syventämiseen, lähtötietoina osallistujalla olisi suositeltavaa olla perustietoa käsiteltävistä rakenteista ja materiaaleista.

Kurssi on tarkoitettu muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkimuksia tekeville kuntotutkijoille sekä ko. rakenteiden korjauksia suunnitteleville tahoille. Koulutuksesta saat hyvät tiedot pätevyystenttiä varten, jonka hyväksytty suoritus on yhtenä pätevyyden myöntämisen vaatimuksena. Koulutukseen voi myös osallistua ilman pätevyyden hakemista.

Koulutuspaikka: Espoon Technopolis, Innopoli 1, Tekniikantie 12-14

Ohjelma

Osallistumismaksut:
1100 € / henkilö
950 € / henkilö / By:n ja JSY:n jäsenet
Hintoihin lisätään alv 24%

Ilmoittaudu mukaan


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!