-

Kiitettävä opinnäytetyö -palkinnot

Suomen Betoniyhdistys palkitsee vuosittain apurahalla korkeimman arvosanan saaneita maisteritasoisia opinnäytetöitä. Opinnäytetyön tulee liittyä betonin materiaali- tai valmistustekniikkaan, betonirakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen tai korjaamiseen. Apurahahakemuksen tekevät kyseisten töiden ohjaajat. Apurahat maksetaan opinnäytetyön tekijälle Betoniyhdistyksen hallinnoimasta Kerttu ja Jukka Vuorisen rahastosta. Päätöksen apurahan maksusta tekee rahaston hoitokunta.


Lukuvuoden 2021- 2022 Palkinnon saajat ovat:

Matias Lehtonen, Tampereen Yliopisto, Tuulivoimaloiden gravitaatioperustusten »

Riikka Määttä, Tampereen Yliopisto, Muuttuvien tulvien vaikutus siltoihin ja niiden suunnitteluun »

Harri Kalteenmäki, Tampereen Yliopisto, Betonirakenteisten välipohjalaattarakenteiden toiminta ja mitoitus »

Tiia Lyytinen, Oulun Yliopisto, Epäjatkuvuusalueita sisältävän teräsbetonirakenteen mitoitus CSFM-menetelmällä »

Saku Petteri Kuokkanen, Oulun Yliopisto, Pilarianturan kapasiteetin kasvattaminen jälkijännittämällä »

Töitä ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

 

Palkintoapurahahakemukset

Hakemukset tulee toimittaa 1.10. mennessä sähköpostilla hoitokunnan sihteerille Mirva Vuorelle.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  • työn tekijä ja oppilaitos
  • työn otsikko ja aihe
  • työn ohjaaja
  • työn arvioinnin perustelut lyhyesti
  • viite, mistä työ löytyy sähköisesti tai mikäli sähköistä versiota ei ole saatavilla työn paperinen versio postitse.

 

Lisätietoja

Vuori, Mirva

DI, toimitusjohtaja / M.Sc. (Tech.), Managing Director