Kiitettävä opinnäytetyö

Suomen Betoniyhdistys ry palkitsee vuosittain apurahalla kiitettävien maisteritasoisten opinnäytetöiden saaneita betonialan lopputöitä. Opinnäytetyön tulee liittyä betonin materiaali- tai valmistustekniikkaan, betonirakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen tai korjaamiseen. Apurahahakemuksen tekevät kyseisten töiden ohjaajat. Kunkin lukuvuoden osalta vapaamuotoiset esitykset parhaan opinnäytetyön palkinnon ehdokkaista perusteluineen tulee toimittaa Vuorisen rahaston sihteerille 1.lokakuuta mennessä. Opinnäytetyön tulee olla esityksen liitteenä.

Apurahat maksetaan opinnäytetyön tekijälle Betoniyhdistyksen hallinnoimasta Kerttu ja Jukka Vuorisen rahastosta. Päätöksen apurahan maksusta tekee rahaston hoitokunta.


Kerttu ja Jukka Vuorisen rahaston hoitokunta on myöntänyt 1000 € palkinnon neljälle lukuvuonna 2020-2021 valmistuneelle korkeimman arvosanan saaneelle betonialan diplomityölle. Töitä ei asetettu paremmuusjärjestykseen.


Palkinnon saajat ovat:

Heli Viljanen, Tampereen Yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta: Betonin lujuus ja pitkäaikaisvaikutukset taivutetussa rakenteessa

Juuso Auvinen, Tampereen Yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta: Paalulaatan lävistysmitoitus

Miska Hanka, Tampereen Yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta: Betonirakenteiden liimausvahventaminen taivutukselle

Kerttu Kaunisto, Tampereen Yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta: Lattiatasoitteiden ja -pinnoitteiden yhteensopivuus


Hoitokunnan sihteerinä toimii Betoniyhdistyksen toimitusjohtaja.
Mirva Vuori
Suomen Betoniyhdistys ry
Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto
PL 381, 00131 Helsinki
tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@betoniyhdistys.fi

Palkintoapurahahakemukset tulee toimittaa 1.10. mennessä sähköpostilla Mirva Vuorelle.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

·työn tekijä ja oppilaitos
·työn otsikko ja aihe
·työn ohjaaja
·työn arvioinnin perustelut lyhyesti
·viite, mistä työ löytyy sähköisesti tai mikäli sähköistä versiota ei ole saatavilla työn paperinen versio postitse.