-

Toimikunnat

BY:n toiminnan laajuus perustuu hyvin pitkälti moniin BY:n alaisuudessa toimiviin jaostoihin, lautakuntiin, toimikuntiin ja muihin työryhmiin, joissa toimii yhteensä reilu 100 betonialalla työskentelevää henkilöä. Kukin heistä antaa oman panoksensa mm. siihen, että uusia tuotteita hyväksytään markkinoille, pätevyyksiä myönnetään ja ohjeita päivitetään ja uusia laaditaan sitä mukaa kun maailma ympärillämme muuttuu. Lisäksi BY:n hallinnollisia asioita hoitaa Vaalitoimikunta, Kerttu ja Jukka Vuorisen rahaston hoitokunta sekä BY:n hallitus.