Betonitutkimusseminaari

1.11.2017 Helsingin messukeskuksen kokoustamossa!

Ilmoittaudu tästä »

Ohjelma 

klo 8.30 - 9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
klo 9.00 - 9.15 Seminaarin avaus

klo 9.15 - 12.15 Betonin lujuusongelmat
• Johdanto aamupäivän teemaan
• Ilma betonissa
• Robust Air –tutkimuksen tuloksia
• Sementtien lujuudenkehitys
• Betonointityön haasteet työmaalla ja vaikutus lopputuotteen laatuun
• Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta
• Betonin lujuusongelmien vaikutus rakenteiden toimintaan

klo 12.15 - 13.00 Lounas
klo 13.00 - 15.30 Betonin säilyvyys
• Aktiivinen korroosio muuttuvassa ilmastossa
• Korrodoitumisen vaikutus kantokykyyn
• Duraint; mitä kenttäkokeista on opittu
• Case: Jätkäsaaren bunkkeri

klo 16.00 - 17.00 Kohti parempaa
• Automaattinen betonin ilmamäärämittaus
• Self healing concrete

klo 17.00 - 20.00 Arriba viva Mexico Concrete Bar

Osallistumismaksut:
By:n henkilöjäsenet: 120 € + alv 24%
Muut:                      180 € + alv 24%

Ilmoittaudu tästä »

Lisätiedot ja näyttelypaikat:

Anu Kurkela
anu.kurkela@betoniyhdistys.fi
0400 228 414


Betonitutkimusseminaarin 2.11.2016 seminaariaineisto

Aamupäivän seminaari

Betoniyhdistyksen ohjepäivitykset
Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja by 211
Jälkijännitetyt betonirakenteet 
Esijännitettyjen betonielementtien jatkuvuus
Teräsbetonipaalujen kantokyky
Jälkijännitetyn rakenteen vaurionsietokyky
Cidra Concrete Systems, Inc

Iltapäivän seminaari

Research of steel fibre reinforced concrete into applications
Kehittyvät kuitubetonirakenteet
Sementtiä korvaavat aineet
Biotuhkat sementiksi
Betonin CO2 -päästöt 
Betonin pitkät käyttöiät todellisissa olosuhteissa
Freeze -thaw and chloride ingress deterioration mechanisms
Aktiivisen korroosiajan hyödyntäminen käyttöiässä
Betonirakenteet ydinpolttoaineen loppusijoituksessa
Alkalikiviainesvaurioituneen rakenteen korjaus